Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne Gå til delmål 6.2
Delmål 6.3: Delmål 6.3
Delmål 6.3

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Gå til delmål 6.4 Gå til delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand
Indikatorer
6.3.1

6.3.2

Andel af vandområder med god vandkvalitet

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 05-06-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn