Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand Gå til delmål 6.6
Delmål 6.a: Delmål 6.a
Delmål 6.a

Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

Gå til delmål 6.b Gå til delmål 6.b: Støt lokal håndtering af vand og sanitet
Indikatorer

6.a.1

Beløb allokeret til vand- og sanitetsrelateret officiel udviklingsbistand i en regeringskoordineret udgiftsplan

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret: 18-01-2022

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn