Gå til sidens indhold
Gå til delmål 7.3: Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles Gå til delmål 7.3
Delmål 7.a: Delmål 7.a
Delmål 7.a

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Gå til delmål 7.b Gå til delmål 7.b: Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene
Indikatorer

7.a.1

Internationale finansielle overførelser til udviklingslande til støtte af forskning og udvikling indenfor ren energi og vedvarende energiproduktion, herunder hybridsystemer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Data om IRENA er ikke tilgængelig.

Senest opdateret: 18-01-2022

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn