Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme Gå til delmål 8.9
Delmål 8.10: Delmål 8.10
Delmål 8.10

Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

Gå til delmål 8.a Gå til delmål 8.a: Støt 'Aid for Trade'
Indikatorer

8.10.1

8.10.2

Antal af kommercielle bankfilialer og pengeautomater pr. 100.000 voksne

100 procent

Forklaring
Det vurderes at alle i Danmark har adgang til bankforretninger og finansielle tjenesteydelser. I Danmark klarer ni ud af 10 personer selv deres daglige bankforretninger over internettet. Digitalisering, bankfusioner og effektivisering af banksektoren i Danmark har betydet, at antallet af bankfilialer tilknyttet danske pengeinstitutter er faldet fra ca. 2.500 i starten af 1990'erne til omkring en fjerdedel i dag. På samme måde har antallet af pengeautomater været faldende de senere år.

Senest opdateret: 10-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn