Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme Gå til delmål 8.9
Delmål 8.10: Delmål 8.10
Delmål 8.10

Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

Gå til delmål 8.a Gå til delmål 8.a: Støt 'Aid for Trade'
Indikatorer
8.10.1

8.10.2

Andel af voksne (15 år og opefter) med en konto i en bank eller anden finansiel institution, eller hos en mobil-penge-tjeneste-udbyder

100 procent

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Der findes ingen eller få institutionelle og juridiske begrænsninger for at oprette en bankkonto i Danmark. Derfor vurderer Danmarks Statistik, at det er få eller ingen, som ikke har en bankkonto.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn