Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige Gå til delmål 11.3
Delmål 11.4: Delmål 11.4
Delmål 11.4

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Gå til delmål 11.5 Gå til delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer
Indikatorer

11.4.1

Samlede udgifter (offentlige og private) pr. indbygger anvendt til bevaring og beskyttelse af al kultur- og naturarv, opdelt efter type (kulturarv, naturarv, blandet samt verdenskulturarv registreret under World Heritage Centre), forvaltningsniveau (nationalt, regionalt og lokalt/kommunalt), udgiftstype (drifts-/anlægsudgift) og type af privatfinansiering (naturalier, privat non-profit sektor og sponsorater)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 22-10-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn