Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.3: Halver det globale madspild per person Gå til delmål 12.3
Delmål 12.4: Delmål 12.4
Delmål 12.4

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Gå til delmål 12.5 Gå til delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Indikatorer
12.4.1

12.4.2

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af affaldsregnskabet. Kilden til dette er Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Jordaffald er ikke medregnet. Affaldsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret: 15-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn