Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt Gå til delmål 12.6
Delmål 12.7: Delmål 12.7
Delmål 12.7

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Gå til delmål 12.8 Gå til delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil
Indikatorer

12.7.1

Implementeringsgrad af politikker og handlingsplaner for bæredygtige offentlige indkøb

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 03-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn