Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil Gå til delmål 12.8
Delmål 12.a: Delmål 12.a
Delmål 12.a

Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Gå til delmål 12.b Gå til delmål 12.b: Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme
Indikatorer

12.a.1

Installeret effekt til generering af vedvarende energi i udviklingslande (i watt pr. indbygger)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 03-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn