Gå til sidens indhold
Delmål 13.1: Delmål 13.1
Delmål 13.1

Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Gå til delmål 13.2 Gå til delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning
Indikatorer
13.1.1 13.1.2

13.1.3

Andel af lokale regeringer, der har vedtaget og implementeret lokale strategier for at nedbringe katastroferisikoen i overensstemmelse med nationale strategier for at nedbringe katastroferisiko

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring
Ifølge Beredskabsstyrelsen findes der ingen overordnet national strrategi for nedbringelse af katastroferisiko, som kommuner kan følge. Dog udarbejder mange kommuner selv fx forebyggelses- og klimatilpasningsstrategier.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn