Gå til sidens indhold
Gå til delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer Gå til delmål 13.3
Delmål 13.a: Delmål 13.a
Delmål 13.a

De udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's Rammekonvention om Klimaændringer, skal indfris, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse, og Den Grønne Klimafond skal kapitaliseres snarest muligt.

Gå til delmål 13.b Gå til delmål 13.b: Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne
Indikatorer

13.a.1

Beløb der er stillet til rådighed og tilvejebragt i USD om året i forhold til det fortsat eksisterende kollektive mål om at tilvejebringe de USD 100 mia., man har forpligtet sig til, i tiden frem til 2025

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 18-01-2022

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn