Gå til sidens indhold
Delmål 15.1: Delmål 15.1
Delmål 15.1

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

Gå til delmål 15.2 Gå til delmål 15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
Indikatorer
15.1.1

15.1.2

Download data

Forklaring
Indikatoren følger FN's definition og er hentet fra FN's 'Global SDG Indicators Database'.

Senest opdateret: 08-10-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn