Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.7: Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter Gå til delmål 15.7
Delmål 15.8: Delmål 15.8
Delmål 15.8

Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

Gå til delmål 15.9 Gå til delmål 15.9: Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i regeringernes planlægning
Indikatorer

15.8.1

Andel af lande, der har vedtaget relevant national lovgivning og afsat tilstrækkelige ressourcers til at forhindre eller kontrollere invasive naturfremmede arter

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Danmark følger de fælles EU-regler suppleret med nationale regler for at kontrollere invasive arter.

Senest opdateret: 11-06-2018

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn