Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.8: Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde Gå til delmål 16.8
Delmål 16.9: Delmål 16.9
Delmål 16.9

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

Gå til delmål 16.10 Gå til delmål 16.10: Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt
Indikatorer

16.9.1

Andel af børn under fem år, hvor fødsel er blevet registreret af en civil myndighed, opdelt på alder

100 procent

Forklaring
Ifølge §3 i Bekendgørelse af lov om Det Centrale Personregister registreres alle børn i et officielt personregister. Danmarks Statistik vurderer at nul eller meget få børn ikke registreres i registreret.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn