Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet Gå til delmål 16.9
Delmål 16.10: Delmål 16.10
Delmål 16.10

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Gå til delmål 16.a Gå til delmål 16.a: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet
Indikatorer

16.10.1

16.10.2

Antal af bekræftede mord, bortførelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser og tortur mod journalister og associerede mediefolk, fagforeningsmedlemmer og menneskerettighedsforkæmpere indenfor de seneste 12 måneder

0 procent

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overenstemmelse med metoden bag indikatoren. Danmarks Statistik vurderer dog at antallet af mediefolk, fagforeningsmedlemmer og menneskerettighedsforkæmpere, som er udsat for mord, bortførelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser eller tortur er nul eller meget lav.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn