Gå til sidens indhold
Delmål 17.1: Delmål 17.1
Delmål 17.1

National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

Gå til delmål 17.2 Gå til delmål 17.2: Hold alle løfter om udviklingshjælp
Indikatorer

17.1.1

17.1.2

Download data

Forklaring
Indikatoren er opgjort med udgangspunkt i nationalregnskabstal for offentlig forvaltning og service. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret: 14-01-2022

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn