Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.13: Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres Gå til delmål 17.13
Delmål 17.14: Delmål 17.14
Delmål 17.14

Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

Gå til delmål 17.15 Gå til delmål 17.15: Respekter, at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene
Indikatorer

17.14.1

Antal af lande, der har mekanismer på plads til at øge policy-kohærens i forhold til bæredygtig udvikling

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 28-05-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn