Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

AKASSE

Langt navn

Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold

Generel Beskrivelse

Variablen AKASSE identificerer, hvilken a-kasse en person er eller har været medlem af ultimo den givne periode. Da der er tale om en ultimo-betragtning vil en persons skift i a-kasse(r) indenfor den givne periode betyde, at al personens ledighed tælles med i den a-kasse, personen var medlem af ultimo den givne periode.

Detaljeret beskrivelse

I CRAM-sammenhæng blev der primært skelnet mellem forsikrede og ikke-forsikrede i stedet for mellem dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (som der gøres i statistikken over personer uden ordinær beskæftigelse). Det var markeringen i a-kassesammenhæng, som definerede, om personen var forsikret eller ikke-forsikret.

Databrud i variablen AKASSE består primært i sammenlægninger af flere a-kasser. Nedenstående beskriver de a-kasseændringer, der har været i perioden fra januar 1988 til og med december 2006 (såvel sammenlægninger som navneskift).

Juli 2006 Pr. 1. juli 2006 er Restaurationsbranchens a-kasse lagt sammen med 3F.

Januar 2006 Pr. 1. januar 2006 fusionerer Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse og Offentlige Ansattes a-kasse til Fag og Arbejde (FOA). Pr. 1. januar 2006 skifter Danske Sælgeres a-kasse navn til Business a-kasse.

November 2005 Resterende medlemmer overgår fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse til Offentlige Ansattes a-kasse.

Oktober 2005 Pr. 1.oktober 2005 overgår 8.300 medlemmer fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse til Offentlige Ansattes a-kasse.

September 2005 Pr. 1. september 2005 overgår 5.200 medlemmer fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse til Offentlige Ansattes a-kasse.

April 2005 Pr. 1. april 2005 overgår 1.300 medlemmer (Jordmødre) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse.

Januar 2005 Pr. 1. januar 2005 fusionerer Kvindeligt Arbejdere og SID til Faglig Fælles a-kasse (3F). Pr. 1. januar 2005 skifter Frie Lønmodtageres a-kasse navn til Frie Funktionærers a-kasse.

Oktober 2004 Pr. 1. oktober 2004 overgår 6.200 medlemmer (Bioanlytikere) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse til Danske Sygeplejerskers a-kasse. Pr. 1. oktober 2004 skifter Danske Sygeplejerskers a-kasse navn til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse.

April 2004 Pr. 1. april 2004 overgår der 17.700 medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse til Danmarks Lærers Fælles a-kasse.

Marts 2004 Civiløkonomernes a-kasse skifter navn til Økonomernes a-kasse.

Januar 2003 Pr. 1. januar 2003 fusionerer Erhvervssproglig a-kasse og Journalisternes a-kasse til A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog. Pr. 1. januar 2003 fusionerer Malersvendenes a-kasse og Maritim a-kasse til Malerfagets og Maritim a-kasse.

Oktober 2002 Fra oktober 2002 skifter Firmafunktionærernes a-kasse navn til Frie Lønmodtageres a-kasse og Edb-fagets og Merkonomernes a-kasse skifter navn til It-fagets og Merkonomernes a-kasse. Pr. 1. oktober 2002 oprettes Danske Lønmodtageres a-kasse.

September 2002 Fra og med 1. september 2002 kan a-kasserne frit vælge, om de vil være tværfaglige eller fagligt afgrænsede. Afgrænsningerne kan deles op i fire kategorier: - Fagligt afgrænsede for lønmodtagere - Fagligt afgrænsede for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende - Tværfaglige for lønmodtagere - Tværfaglige for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

Januar 2002 Fra januar 2002 udgår Forsvarets a-kasse som følge af fusionering med FTF. Frisørerne og Artisterne udtræder af Frisørerne, Artisterne og Maritim a-kasse, for at overgå til HK. Herefter skifter a-kassen navn til Maritim a-kasse.

Januar 2001 Fra januar 2001 udtræder bryggeriarbejderne (ca. 3000 medlemmer) af Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse for derefter at overgå til SID. Hermed skifter Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse navn til RestaurationsBranchens a-kasse. Endvidere overgår 2900 medlemmer af Stats- og Teleansattes a-kasse til HK.

Januar 2000 Grafisk a-kasse (Fremstillingsfag) er fra og med januar 2000 indgået i HK, journalister (Funktionærer og tjenstemænd mv.) og specialarbejdere.

Maj 1998 I ugerne 18 og 19 manglede følgende a-kasser dagpengekort: Træ-Industri-Byg, Grafisk, Malersvende, Blik og Rør, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere, Kvindelige Arbejdere, Metalarbejdere og Specialarbejdere, enten for hele a-kassen eller for enkelte afdelinger heraf, jf. Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 61, stk. 3. For a-kassen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne skete der i samme periode et betydeligt antal fyringer, hvilket betød en stigning i antallet af dagpengekort.

Januar 1998 Beklædnings- og tekstilarbejdere er fra 1. januar 1998 indgået i Specialarbejdere. Beklædnings- og tekstilarbejdere indgik tidligere i Fremstillingsfag. Tallene i a-kasserne Specialarbejdere og Fremstillingsfag er justeret således, at tallene kan sammenlignes.

Januar 1997 Frisører, Artister og Maritim a-kasse blev oprettet 1. januar 1997 ved sammenslutning af Maritim a-kasse og Frisører og Artister, der er udtrådt af a-kassen Funktionærer og Servicefag. Træ-Industri-Bygs A-kasse oprettet pr. 1. januar 1997 ved sammenslutning af Snedker- og Tømrerfaget og Træindustriarbejdere.

August 1996 Fra og med august 1996 har a-kassen Danmarks aktive handelsrejsende skiftet navn til Danske sælgere.

Januar 1996 Pædagogmedhjælpere er fra januar 1996 udtrådt af Offentligt Ansattes a-kasse og har etableret egen a-kasse (PMF-A).

Oktober 1994 Fra og med oktober 1994 er sømænd overflyttet fra Maritim a-kasse til Specialarbejdernes a-kasse. Antallet af overflyttede medlemmer udgjorde ca. 2.600, hvoraf ca. 400 var ledige.

August 1994 Murerfagets a-kasse er fra og med august 1994 indgået i Specialarbejdernes a-kasse.

Januar 1993 Offentligt ansatte a-kasse blev oprettet pr. 1. januar 1993 ved sammenslutning af Huslige arbejderes og Kommunalarbejdernes a-kasse.

Januar 1992 Fra januar 1992 er foretaget en ændring af a-kassebetegnelserne for nogle af a-kasserne. De nye navne er følgende med de tidligere navne anført i parentes: Blik og Rørs a-kasse (Blikkenslagere og rørarbejdere), DANA -a-kasse for selvstændige (Danske næringsdrivende), Funktionærer og Servicefag (funktionærernes a-kasse), Ledernes a-kasse (Arbejdsledere og værkstedsfunktionærer), Teknikernes a-kasse (Danske teknikere).

Januar 1991 Forebyggende børneforsorgs a-kasse er afløst af a-kasserne for Børne- og Ungdomspædagoger og Socialpædagoger, mens pædagogmedhjælpere er indgået i Kommunalarbejdernes a-kasse. Grafisk a-kasse har samlet de tidligere a-kasser for bogbindere, bogtryk- og reprofaget. Tjenernes a-kasse er indgået i Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse. Maritim a-kasse er en ny betegnelse for Fiskere og Sømænds a-kasse.

Oktober 1990 Musikere og Artister, der hidtil har stået i samme a-kasse som tjenere, er fra og med oktober 1990 overført til henholdsvis Funktionærernes og Tjenestemændenes a-kasse og a-kassen for Fiskere og Sømænd.

Juli 1990 Hotel- og restaurationspersonalets samt bryggeriarbejdernes og gastronomernes a-kasser er fra og med juli 1990 sluttet sammen i Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse.

Januar 1990 Fra januar 1990 er knap 5.000 medlemmer (korporaler og konstabler) overflyttet fra Forsvarets a-kasse til Specialarbejdernes a-kasse. Frisørfagets a-kasse er fra januar 1990 indgået i Funktionærernes A-kasse.

Januar 1988 Den tidligere arbejdsløshedskasse for frisørfaget og keramikere er fra januar 1988 ændret til kun at omfatte frisørfaget. Keramikere er samtidigt indgået i Specialarbejdernes a-kasse. Samtidig skifter Danske Teknikeres a-kasse navn til Teknikernes A-kasse og Fiskernes og Sømændenes Maritime a-kasse skifter til Maritim a-kasse.

Januar 1987 Pr. 1. januar udgår keramikerne af Frisørfagets og Keramikernes a-kasse og flytter til Specialarbejdernes a-kasse.

Januar 1985 Merkonomerne og EDB-fagets (EFA) a-kasser går pr. 1. januar 1985 sammen i EDB-Fagets og Merkonomernes a-kasse. Endvidere blev Tjenernes samt Musikernes og Artisternes a-kasser lagt sammen. A-kassen skifter samtidig navn til Tjenernes, Musikernes og Artisternes a-kasse. Guld- og Sølvarbejdernes a-kasse indgår i Metalarbejdernes a-kasse. Keramikerne og frisørerne går sammen i Frisørfagets og Keramikernes a-kasse. Sømændene og fiskerne går sammen under Fiskernes og Sømændenes Maritime a-kasse. Sø-Restaurationens a-kasse indgår under Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A). Uddelernes og Højskolelærernes a-kasse kommer ind under Kristelig a-kasse.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1983 31-12-2006 00 Ikke-forsikrede
01-07-1990 31-12-2000 02 Restaurations- og bryggeriarbejdere
01-01-2001 30-06-2006 02 RestaurationsBranchen
01-01-1991 31-12-1999 03 Grafisk
01-01-1983 31-12-1983 06 Sadelmagere og Tapetserere
01-01-1983 31-12-1996 07 Snedker- og Tømrerfaget
01-01-1997 31-12-2006 07 Træ-Industri-Byg
01-01-1983 31-12-1996 08 Træindustriarbejdere
01-01-1983 31-12-1984 09 Merkonomer
01-01-1983 31-12-2002 10 Erhvervssproglige
01-01-2003 31-12-2006 10 Journalistik Kommunikation og Sprog
01-01-1983 31-12-1990 11 Bogtrykfaget
01-01-1991 31-12-2006 14 Socialpædagoger
01-01-1983 31-12-2004 15 Specialarbejdere
01-01-2005 31-12-2006 15 Faglig fælles a-kasse (3F)
01-01-1983 31-12-1990 16 Bogbinderi og kartonnagearbejdere
01-01-1993 31-12-2004 17 Offentligt ansattes a-kasse
01-01-2005 31-12-2006 17 Fag Og Arbejde (FOA)
01-01-1983 31-12-2006 18 Folkeskolelærere
01-01-1996 31-12-2005 21 Pædagogmedhjælpere
01-11-2002 31-12-2006 22 Danske lønmodtagere
01-01-1983 31-12-2006 24 Metalarbejdere
01-01-1983 31-07-1994 26 Murerfaget
01-01-1983 30-09-1990 28 Tjenere, Musikere og Artister
01-10-1990 31-12-1990 28 Tjenere
01-01-1983 31-12-2006 34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere
01-01-1983 31-12-2006 35 Blik og Rør
01-01-1983 30-06-1990 36 Bryggeriarbejdere
01-01-1983 31-12-2006 37 El-faget
01-01-1983 31-12-2002 40 Malersvende
01-01-2003 31-12-2006 40 Malerfaget og Maritim
01-01-1983 31-12-1984 41 Guld- og Sølvarbejdere
01-01-1983 31-12-2004 43 Kvindelige arbejdere
01-01-1983 31-12-1997 45 Beklædnings- og Tekstilarbejdere
01-01-1983 31-12-1984 49 Frisørfaget
01-01-1985 31-12-1986 49 Frisørfaget og Keramikere
01-01-1987 31-12-1989 49 Frisørfaget
01-01-1983 31-12-2006 53 Handels- og Kontorfunktionærer
01-01-1983 31-12-1992 55 Huslige arbejdere
01-01-1983 31-12-2006 57 Stats- & Teleansatte
01-01-1983 31-12-1984 60 Keramisk industri
01-01-1983 31-12-1989 62 Funktionærernes a-kasse
01-01-1990 31-12-2006 62 Funktionærer og Servicefag
01-01-1983 31-12-1984 63 Musikere og Artister
01-01-1983 31-12-1984 66 Sømænd
01-01-1983 31-12-1990 67 Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer
01-01-1991 31-12-2006 67 Ledernes a-kasse
01-01-1983 31-12-1984 68 Sørestauration
01-01-1983 30-06-1990 69 Gastronomer
01-01-1983 31-12-1986 72 Danske Teknikere
01-01-1987 31-12-2006 72 Teknikernes a-kasse
01-01-1983 31-12-2006 73 Kristelig
01-01-1983 31-12-2003 76 Danske Sygeplejersker
01-01-2004 31-12-2006 76 Danske Sundhedsorganisationer (DSA)
01-01-1983 31-12-2002 77 Journalister
01-01-1983 30-06-1990 78 Hotel- og Restaurationspersonale
01-01-1983 31-12-1992 80 Kommunalarbejdere
01-01-1983 31-12-1990 81 Forebyggende Børneforsorg
01-01-1991 31-12-2006 81 Børne- og Ungdomspædagoger
01-01-1983 31-12-1995 82 Danmarks Aktive Handelsrejsende
01-01-1996 31-12-2005 82 Danske Sælgere
01-01-2006 31-12-2006 82 Business
01-01-1983 30-09-2002 83 Firmafunktionærer
01-10-2002 31-12-2003 83 Frie Lønmodtageres a-kasse
01-01-2004 31-12-2006 83 Frie Funktionærer (FFA)
01-01-1983 31-12-2006 86 Ingeniører
01-01-1983 31-12-2006 88 Magistre
01-01-1983 31-12-1990 89 Reprofaget
01-01-1983 31-12-1983 90 Stampersonellets a-kasse
01-01-1984 31-12-2001 90 Forsvarets a-kasse
01-01-1983 31-12-2006 91 Akademikere
01-01-1983 31-12-2006 92 Funktionærer og Tjenestemænd
01-01-1983 31-12-1984 93 Fiskernes a-kasse
01-01-1985 31-12-1986 93 Fiskere og Sømænd
01-01-1987 31-12-1996 93 Maritim a-kasse
01-01-1997 31-12-2001 93 Frisører, Artister og Maritim
01-01-2002 31-12-2002 93 Maritim a-kasse
01-01-1983 31-12-2006 94 ASE-a-kasse for Selvstændige
01-01-1983 31-12-2006 95 DANA-a-kasse for Selvstændige
01-01-1983 31-12-1984 96 EDB-fagets a-kasse
01-01-1985 31-12-2003 96 EDB-faget og Merkonomer
01-01-2004 31-12-2006 96 IT-faget og Merkonomer
01-01-1983 31-12-1984 97 Uddelere og Højskolelærere
01-01-1983 31-12-2003 98 Civiløkonomer (CA)
01-01-2004 31-12-2006 98 CA, økonomernes a-kasse
01-01-1983 31-12-2006 99 Uoplyst