Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FORANST

Langt navn

Foranstaltning

Generel Beskrivelse

Variablen FORANST angiver, hvilken arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning personen deltager i, herunder støttet beskæftigelse, uddannelse og vejledning, orlov, integrationsuddannelse, efterløn og overgangsydelse. Foranstaltningerne er indberettet af arbejdsmarkedsstyrelsen (AF-aktivering samt til og med 2001 efterløn og overgangsydelse), kommunerne (komm. aktivering samt fleks- og skånejob), arbejdsdirektoratet (efterløn og overgangsydelse fra og med 2002) og SU-styrelsen (voksenuddannelse med voksenuddannelsesstøtte).

Variablen er gældende for AMFORA i perioden 1994-2006.

Detaljeret beskrivelse

Data er for hver person organiseret i foranstaltningsrecords indeholdende 'start-/slutdato', 'foranstaltningstype', 'timetal', 'stedtype' og 'ydelsestype'. Hver gang 'foranstaltningstype', 'timetal', 'stedtype' eller 'ydelsestype' ændres sluttes forløbet, hvorefter et nyt forløb (record) med ny startdato påbegyndes.

På baggrund af Arbejdsmarkedsreformen (1993-1994) opgjorde Danmarks Stastistik i 1996 for første gang en fuldt dækkende AMFORA-statistik for året 1995. I 1995 omfattede statistikken jobtræning, individuel jobtræning, frivillige ulønnede aktiviteter, etablering, igangsætning, sabbatorlov, børnepasningsorlov, uddannelsesorlov, uddannelse med VUS, ordinær uddannelse, særlige uddannelsesforløb, særligt aktiverende forløb, forsøg, nedsatte dagpenge, overgangsydelse og efterløn.

I 1996 blev statistikken suppleret med data for puljejob og voksen- og efteruddannelse. I 1997 stoppede ordningen med nedsatte dagpenge. Fra og med 3. kvartal 1998 indeholder statistikken data for kortvarige vejlednings- og introduktionsforløb. I 1999 stoppede sabbatorlov. I 2000 stoppede ordningerne etablering og igangsætning. I 2000 inkluderede statistikken for første gang integrationsuddannelse, fleksjob og skånejob. I løbet af 2001 blev puljejob udfaset. I 2001 inkluderede statistikken for første gang servicejob, voksenlærlinge og arbejdspraktik. I løbet af 2002 blev uddannelsesorlov udfaset. I 2002 blev intensiv jobsøgning og særlig formidling kortvarigt inkluderet i statistikken som selvstændige ordninger. Forældre til børn født senere end august 2002 kan ikke længere tildeles børnepasningsorlov til disse, hvilket i første omgang har givet udslag i et stagnerende lavt niveau.

Den 1. juli 2003 trådte Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ('flere i arbejde'-reformen) i kraft. Som konsekvens heraf indtraf der fra og med 2004 en omlægning af koderne og i Danmarks Statistiks publiceringer. Med reformen blev jobtræning afløst af ansættelse med løntilskud, individuel jobtræning (og arbejdspraktik) blev afløst af virksomhedspraktik, kortvarige vejlednings- og introduktionsforløb blev afløst af vejledsnings- og afklaringsforløb, mens særligt aktiverende forløb blev afløst af særligt tilrettelagte projekter.

Værdisættet, der tilhører variablen FORANST, er at finde nedenfor. Til værdisættet er knyttet en række kommentarer vedrørende eventuelle start- og sluttidspunker (indenfor perioden 1995-2006) for de respektive foranstaltninger.

000 Uoplyst 101 Jobtræning 102 Individuel jobtræning 104 Etableringsydelse (udgået fra og med 2001) 105 Igangsætningsydelse (udgået fra og med 2001) 106 Orlov til uddannelse (udgået fra og med 2003) 107 Uddannelse m. voksenudd.støtte (udgået fra og med 2006) 108 Orlov til børnepasning 109 Orlov til sabbat (udgået fra og med 2. kvartal 1999) 110 Ordinær uddannelse 111 Særligt tilrettelagte udd.forløb 113 Vejlednings- og intro.forløb (fra og med 3. kvartal 1998) 114 Særligt aktiverende forløb 115 Frivillige ulønnede aktiviteter 116 Nedsatte dagpenge (udgået fra og med 1998) 117 Forsøg 118 Efterløn (har skiftet kilde fra arbejdsmarkedsstyrelsen til arbejdsdirektoratet fra og med 4. kvt. 2001, herefter har det været muligt at fratrække timer med eks. deltidsbeskæftigelse 119 Overgangsydelse 121 Delefterløn (udgået fra og med 3. kvartal 1999) 122 Voksen- og efteruddannelse over 25 år (udgået fra og med 2005) 123 Puljejob (udgået fra og med 2003) 127 Kursus i samfundsforståelse (fra og med 2000) 128 Danskundervisning (fra og med 2000) 129 Særligt tilrettelagt danskundervisning (fra og med 2000) 130 Fleksjob (med i statistikken fra og med 3. kvartal 1999) 131 Skånejob (med i statistikken fra og med 3. kvartal 1999) 132 Servicejob (fra og med 1. kvartal 2001) 133 Arbejdspraktik (fra og med 1. kvartal 2001, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Virksomhedspraktik) 135 Voksenlærling (fra og med 1. kvartal 2001) 136 Intensiv jobsøgning (fra og med 1.kvartal 2002, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Ordinær uddannelse) 137 Særlig formidling (fra og med 1. kvt. 2002, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Ordinær uddannelse) 139 Ansættelse med løntilskud (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Jobtræning) 140 Virksomhedspraktik (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Individuel jobtræning) 141 Særligt tilrettelagte projekter (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Særligt aktiverende forløb) 142 Vejlednings- og afklaringsforløb (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Vejlednings- og intro.forløb) 143 Fleksjob for selvstændige (med i data som selvstændig kode fra og med 2004) 998 Andet (fra og med 3. kvartal 1999 regnes Andet og Uoplyst foranstaltning for invalid, hvorved record fjernes) 999 Uoplyst (fra og med 3. kvartal 1999 regnes Andet og Uoplyst foranstaltning for invalid, hvorved record fjernes)

Tilgangen til overgangsydelse (kode 119) stoppede i 1996, hvorfor der er en kraftig stigning fra 1995 til 1996. Herefter et løbende fald idet personerne på ordningen løbende overgik til efterløn.

Bemærk, at der særligt indenfor aktivering af dagpengeberettiget er sket en del kodeskift, som kan medføre store forskydninger i de enkelte ordninger. Dette kan delvis skyldes varierende registreringspraksis hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dette er specielt tydeligt for særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for dagpengeberettigede (foranstaltningskode 111 og INDBER kode 112).

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 000 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 101 Jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 102 Individuel jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 104 Etableringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 105 Igangsætningsydelse
01-01-1600 31-12-9999 106 Orlov til uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 107 Uddannelse m. voksenudd.støtte
01-01-1600 31-12-9999 108 Orlov til børnepasning
01-01-1600 31-12-9999 109 Orlov til sabbat
01-01-1600 31-12-9999 110 Ordinær uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 111 Særligt tilrettelagte udd.forløb
01-01-1600 31-12-9999 113 Vejlednings- og intro.forløb
01-01-1600 31-12-9999 114 Særligt aktiverende forløb
01-01-1600 31-12-9999 115 Frivillige ulønnede aktiviteter
01-01-1600 31-12-9999 116 Nedsatte dagpenge
01-01-1600 31-12-9999 117 Forsøg
01-01-1600 31-12-9999 118 Efterløn
01-01-1600 31-12-9999 119 Overgangsydelse
01-01-1600 31-12-9999 121 Delefterløn
01-01-1600 31-12-9999 122 Voksen- og efteruddannelse over 25 år
01-01-1600 31-12-9999 123 Puljejob
01-01-1600 31-12-9999 127 Kursus i samfundsforståelse
01-01-1600 31-12-9999 128 Danskundervisning
01-01-1600 31-12-9999 129 Særligt tilrettelagt danskundervisning
01-01-1600 31-12-9999 130 Fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 131 Skånejob
01-01-1600 31-12-9999 132 Servicejob
01-01-1600 31-12-9999 133 Arbejdspraktik
01-01-1600 31-12-9999 135 Voksenlærling
01-01-1600 31-12-9999 136 Intensiv jobsøgning
01-01-1600 31-12-9999 137 Særlig formidling
01-01-1600 31-12-9999 139 Ansættelse med løntilskud
01-01-1600 31-12-9999 140 Virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-9999 141 Særligt tilrettelagte projekter
01-01-1600 31-12-9999 142 Vejlednings- og afklaringsforløb
01-01-1600 31-12-9999 143 Fleksjob for selvstændige
01-01-1600 31-12-9999 998 Andet
01-01-1600 31-12-9999 999 Uoplyst