Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

STEDTYPE

Langt navn

Stedtype

Generel Beskrivelse

Variablen STEDTYPE angiver, hvilket sted det enkelte foranstaltningsforløb er foregået.

Detaljeret beskrivelse

Variablen STEDTYPE ligger endvidere til grund for sektorinddelingerne, jf. værdisættet. Der er i 2004 foretaget en mindre omrokering af forholdet mellem stedtype og sektorinddeling, hvilket har betydet, at enkelte stedtyper er flyttet fra privat og uoplyst til offentlig sektor. Omrokeringen har ingen betydning for data. Det vedhæftede værdisæt afspejler den nyeste sektorgruppering (2004-2006).

Historiske serier i Statistikbanken er ikke tilbageregnet med den nyeste sektorinddeling (der er lavet nye matricer).

I modsætning til matricer i Statistikbanken har visse tabeller (til serviceopgaver og statistiske efterretninger) vedrørende den offentlige sektor været underopdelt i følgende: Stat (kode 73), Amt (kode 69 og 72), Kommunal (71 og 79) og anden offentlig.

For en del foranstaltninger indberettet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen's AMPO-register og bestandsstatistik, som indeholder data for dagpengeberettigede, er der ingen stedtype, hvilket betyder at alle personer i disse foranstaltninger får koden uoplyst. Dette er gældende for foranstaltningerne: Etablering (etableringsydelse), ordinær uddannelse, særligt tilrettelagt uddannelse, arbejdspraktik og vejledningsforløb.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 60 Privat virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 61 Offentlig arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 62 Beskæftigelsesprojekt
01-01-1600 31-12-9999 63 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 64 Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 65 AMU-center
01-01-1600 31-12-9999 66 Folkehøjskole, husholdn.- og håndarb.skole
01-01-1600 31-12-9999 67 Anden kursus-/udd.udbyder og inst.
01-01-1600 31-12-9999 68 Anden offentlig kursus-/udd.udbyder og inst.
01-01-1600 31-12-9999 69 Voksenudd.center og anden amtskomm. udd.inst.
01-01-1600 31-12-9999 70 Privat kursusudbyder
01-01-1600 31-12-9999 71 Kommunal arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 72 Amtslig arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 73 Statslig arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 74 Offentlig ikke-kommunal arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 75 Erhvervsskole
01-01-1600 31-12-9999 76 Beskæftigelsesprojekt, privat
01-01-1600 31-12-9999 77 Beskæftigelsesprojekt, offentlig
01-01-1600 31-12-9999 78 Fagforeninger og organisationer
01-01-1600 31-12-9999 79 Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 80 Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
01-01-1600 31-12-9999 81 Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
01-01-1600 31-12-9999 99 Uoplyst