Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens produktion og omsætning

De nyeste tal offentliggøres i en månedlig nyhedsartikel, Nyt fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken.

Industriens Produktion og Omsætning har desuden en emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Tallene offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk tiårsoversigt og i Statistisk årbog.

Statistikbanken

Industriens produktion og omsætning offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervslivets sektorer, Industri, Industriens produktion og omsætning, hvor følgende tabeller findes med månedlige tal:

  • IPOO2015: Industriens omsætningssituation efter sæsonkorrektion, omsætning (total, hjemmemarked, eksportmarked) og branche (DB07)
  • IPOP2015: Industriens produktionsindeks efter sæsonkorrektion og branche (DB07)

Adgang til mikrodata

Der er ingen adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der er en løbende intern leverance til nationalregnskabet. Data leveres månedligt til EU og til FN.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Industriens produktion og omsætning følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I tilfælde hvor der af diskretioneringshensyn ikke kan offentliggøres på et givet detaljeringsniveau, vælges et passende højere aggregeringsniveau.

Reference til metodedokumenter

Ingen yderligere metodedokumenter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.