Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Jernbanetransport

Jernbanestatistikken belyser investeringer i jernbaneanlæg, dvs. skinner og servicebygninger o. lign., samt rullende materiel (lokomotiver, vogne etc.), trafik på jernbanenettet, ulykker og transport af gods- og passagerer med tog.

Indhold

Jernbanestatistikken indeholder oplysninger om passager- og godstransport på baneanlæg i Danmark uanset transportørens nationalitet; jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel; investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel; samt uheld på jernbanenettet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Jernbanestatistik indsamles via http://www.Virk.dk kvartalsvis fra alle togoperatører med transport på det danske skinnenet inklusiv private jernbaner og letbaner. Data kontrolleres for intern konsistens og udvikling over tid på mikro- og makroniveau. Der foretages ikke imputering, opregning eller sæsonkorrektion.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af fx nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier samt Eurostat

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden på statistikken er forholdsvis lille. Dataindsamlingen dækker alle selskaber, der kører tog på det danske skinnenet.

Passagertransporten har større usikkerhed end godstransporten, da opgørelsen her baserer sig på de enkelte selskabers modeller for passagerantallet.

Der foretages kun minimale revisioner af de første foreløbige tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Produktionstiden for statistikken er typisk 73-74 dage efter referenceperioden.

Statistikken offentliggøres altid på det forud annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenlignelige tal for alle EU-land og EFTA-lande udgives af Eurostat. Der er ikke væsentlige databrud i den eksisterende tidsserie. Persontransportarbejdet for Metroen har et mindre databrud fra 2016 til 2017 pga. metodeændringer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis og data kan findes i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed