Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Pendling

En pendler er defineret som en person, der ikke bor og arbejder på samme adresse. Pendlingen er ofte en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted, men der kan også være tale om en rejse, der foretages sjældnere.

Introduktion

I Danmarks Statistik opgøres:

  • Pendling mellem bopæl og arbejde indenfor Danmark (herunder opgørelse af pendlingsafstande)
  • Øresundspendling

Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.

Øresundspendlingen vedrører pendling mellem Østdanmark og Skåne for de personer, der bor i et af landene og har deres hovedbeskæftigelse i det andet land.

For at blive opgjort som arbejdspendler skal personen have været lønmodtager i nabolandet i november måned i det aktuelle år og en eventuel indkomst i hjemlandet må ikke overstige indkomsten i arbejdslandet.

Statistikgrundlaget for pendlingsstatistikken er den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Nyt

Seneste nyt om Pendling

Vest- og Sydsjællændere har længst til arbejde

24. maj 2019

Graf

Pendlere, der boede i landsdel Vest- og Sydsjælland, tilbagelagde med 30,7 km. væsentligt længere afstande for at komme på arbejde end pendlere andre steder i landet i november 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Pendling fra bopæl'


Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

3. december 2018

Graf

91 pct. af pendlerne - lønmodtagere og selvstændige - havde i 2016 mindre end 100 km til og fra arbejde. De kan dermed alle komme på arbejde og hjem igen uden opladning med en af dagens elbiler.

Tabeller i Statistikbanken om 'Pendling til arbejdssted'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj

Både mennesker og jobs koncentreres i disse år i og omkring de større byer. Udviklingen kan blandt andet skyldes stigende fordele fra høj tilgængelighed til jobs og beskæftigede i form af fx reducerede transportomkostninger og flere muligheder for vidensdeling. Udviklingen kan også være et resultat af et bredt felt af politiske beslutninger.

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune. Det betyder, at en stor del af den kommunale indkomstskat er optjent i andre kommuner end bopælskommunen. Denne analyse undersøger kommunale forskelle i, hvor mange skattekroner pendlerne tager med sig til deres bopælskommune.

Læs mere

Færre og større pendlingsområder

Mange danskere pendler, og omfanget af pendlingen er stigende. Pendlingsmønstrene kan illustreres med pendlingsområder, der udgør en geografisk inddeling af Danmark, som repræsenterer lokale arbejdsmarkeder. Pendlingsområderne karakteriseres ved, at de fleste beskæftigede bor og arbejder inden for samme pendlingsområde.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Pernille Stender