Gå til sidens indhold

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste nyt om Flytninger

35-årige kvinder og mænd er flyttet ni gange

16. september 2021

35-årige kvinder og mænd er flyttet ni gange

35-årige kvinder og mænd med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet hhv. 9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv. Piger såvel som drenge med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet én gang som 5-årig.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger i Danmark'


Næsten uændrede flytninger trods COVID-19

15. april 2021

Næsten uændrede flytninger trods COVID-19

Knap 7.000 personer flyttede over Øresund i 2020. Dette slutter sig til normalen for antallet af flytninger mellem Sverige og Danmark, der med kun få udsving siden 2014 har ligget konstant på ca. 7.000 om året.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ind- og udvandring'


22 pct. færre indvandringer

11. februar 2021

22 pct. færre indvandringer

COVID-19-pandemien har præget antallet af udenlandske statsborgere, der i løbet af 2020 er indvandret til Danmark. I forhold til året før er der et fald på 22 pct. Faldet viser sig i langt de fleste kommuner.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ind- og udvandring'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

30. november 2020

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

En stor del af danskerne bor i par, men ind imellem flytter den ene eller begge fra den fælles bolig. Hvis parret har børn, involverer disse flytninger også et eller flere børn

De fleste flytninger er over korte afstande

13. november 2019

De fleste flytninger er over korte afstande

I 2018 var der ca. 892.000 flytninger fra ét sted i Danmark til et andet. En stor del af flytningerne foregik over en begrænset afstand, men der var også flytninger på tværs af det meste af landet. De unge er flittigst til at flytte, og det er typisk dem, der flytter længst. Flytningerne har betydning for ændringer i de lokale befolkningstal, blandt andet er der flere, der flytter fra landdistrikterne og de små byer, end der flytter til.

Farvel København - goddag forstad

24. maj 2017

Farvel København - goddag forstad

Selvom befolkningstallet i landsdelen Byen København fortsat vokser, er der nu flere personer, der flytter fra Byen København end til Byen København, hvis man fokuserer på indenlandske flytninger. De par, der flytter ud, bosætter sig ofte ret tæt på byen

Publikationer

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

Publikationen samler op på, hvordan 2020-statistikken inden for emnerne befolkning og kriminalitet blev påvirket af COVID-19-situationen – både hvor der var markante afvigelser fra tidligere år og hvor en potentiel forventet påvirkning ikke sporedes.
Befolkningens udvikling 2020

Befolkningens udvikling 2020

Publikationen ”Befolkningens udvikling” er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolknings­­ud­viklingen i Danmark, som startede med publikationen ”Befolkningen bevægelser” for årene 1931-1933.

Disse publikationer udgør samlet set et historisk bibliotek over de demografiske bevægelser, som har haft betydning for den overordnede befolkningsudvikling i Danmark, herunder fødsler og dødsfald, vielser og opløste ægteskaber, flytninger inden for Danmarks grænser samt ind- og udvandring.Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Dorthe Larsen