Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ofre for anmeldte forbrydelser

Statistikken omhandler ofre for personfarlig kriminalitet, dvs. ofre for sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte ejendoms- og andre straffelovsforbrydelser, hvor offeret har været i direkte kontakt med gerningsmanden, fx tasketyveri eller overtrædelse af politiudstedte advarsler.

Introduktion

I statistikken findes oplysninger om ofrenes alder og køn, samt hvilken forbrydelse de er blevet udsat for.

Grundlaget for statistikken er data fra Politiets sagsstyringssystem (POLSAS).

Statistikken opgøres årligt.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Anmeldte forbrydelser

En anmeldelse er en lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes til eller på anden måde er kommet til politiets kendskab. En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmeldelse, - ligesom en lovovertrædelse der har flere ofre (fx. tredobbeltdrab) registreres som én anmeldelse. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted) anmelder den samme lovovertrædelse, kan der (undtagelsesvis) være tale om registrering af flere anmeldelser.

Offer

Offeret er den person, som har været udsat for lovovertrædelsen, og som ofte selv har anmeldt overtrædelsen til politiet.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper

 

Voldtægtsforbrydelser

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§ 216).

Af hensyn til sammenlignelighed over tid har Danmarks Statistik i Statistikbanken og i øvrige publiceringer bibeholdt den samme gruppering af seksualforbrydelser som før ændringerne i Straffelovens bestemmelser.

Antal ofre for overtrædelse af Straffelovens § 216 og § 225, jf. 216 opgjort i henhold til Straffelovens bestemmelser efter ændringerne pr. 1. juli 2013 kan ses i statistikdokumentationen i afsnittet Sammenlignelighed.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'

16.10.19
Rekordfå ejendomsforbrydelser
Nyt
09.09.19
Hvert ellevte ældre offer for IT-kriminalitet har oplevet økonomiske tab
Bag tallene
01.04.19
Færre idømmes samfundstjeneste
Nyt
12.03.19
For tredje år i træk stiger antallet af ofre for vold
Nyt
08.03.19
Kriminalitet 2017
Publikation

Ansvarlig for siden

Iben Birgitte Pedersen