Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Velfærds­indikatorer

Indikatorerne bygger på en stikprøveundersøgelse, der foretages hvert år i alle EU-lande. Der indsamles oplysninger om såvel husstanden som om de enkelte husstandsmedlemmer. I den danske undersøgelse indgår oplysninger fra omkring 6.000 husstande omfattende ca. 12.000 personer.

Introduktion

En EU-forordning og en årlig omfattende manual beskriver i detaljer, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres og hvilke variable, der skal indgå.

Hovedindholdet er de detaljerede data om husstandens indkomster. I Danmark hentes de dog fra den generelle registerbaserede indkomststatistik og er altså ikke baseret på interviews.

Ud over de faste spørgsmål om levevilkår, der går igen fra år til år, indgår et særligt modul med spørgsmål inden for et bestemt tema. Dette modul skifter fra år til år.

Danmarks Statistiks offentliggørelse fra undersøgelsen er meget begrænset, idet mange af de emner, der dækkes af undersøgelsen, er bedre dækket af andre statistiske kilder. Eurostat (EU's statistiske kontor) offentliggør en række oplysninger fra undersøgelsen.

Blandt de tal, som Eurostat offentliggør, skal specielt nævnes en række indikatorer for fattigdom, social udstødelse, indkomstuligheder mv.

Dokumentation

Økonomisk sårbare (SDG)
Danmarks Statistik har lavet en indikator kaldet økonomisk sårbare, der er baseret på personers subjektive opfattelser af deres egen økonomiske situation tilkendegivet i en spørgeskemaundersøgelse. Indikatoren er lavet for at følge op på FN’s bæredygtighedsmål 1.2 om fattigdomsreduktion.
Økonomisk sårbare


SILC er revideret i sommeren 2015
Revisionen påvirker SILC-data fra 2014 og frem. Revisionen er gennemført med følgende formål: At reducere stikprøveusikkerheden, forbedring af sammenligneligheden med de andre lande i SILC og implementering af ændringer forårsaget af 2014-revisionen af indkomststatistikken og nationalregnskabet. Revisionen vil i løbet af det kommende år blive gennemført tilbage i tid.

Notatet Revisionsbeskrivelse SILC

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Velfærds­indikatorer'

18.12.18
Livskvalitet og privatøkonomi hænger sammen
Nyt

Livskvalitetsindikatorer: Bornholm og Rudersdal

Oplæg til debatarrangement om livskvalitet ved Folkemødet 2016

Læs oplæg

Ansvarlig for siden

Jarl Quitzau