Gå til sidens indhold

Import og eksport efter virksomhedskarakteristika

Statistikken over udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika gør det muligt at fordele udenrigshandlen ud fra virksomhedens størrelse samt branche.

Introduktion

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er baseret på samkørsel af oplysninger om udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester med oplysninger om de underliggende virksomheder som indberetter til statistikkerne, taget fra erhvervsregisteret og statistikerne over udenlandske firmer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet.

Statistikken over udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika er en udvidelse af den oprindelige statistik Udenrigshandel med varer, hvor Danmarks import og eksport sammenkobles med de informationer omkring de virksomheder, der står bag denne handel. Denne statistik er også baseret på oplysninger fra andre statistikker, som det erhvervsstatistiske register, statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark og statistikken over datterselskaber i udlandet. Det juridiske nummer (cvr-nummer), som der kendetegner en virksomhed, bruges til at sammenkøre oplysningerne fra de forskellige statistikker. Derefter aggregeres disse informationer på den økonomiske enhed, der indeholder én eller flere juridiske enheder. Oplysningerne sammenkøres og behandles derefter som en selvstændig statistik.

Statistikken over udenrigshandel med tjenester er bl.a. baseret på en stikprøve, hvor udvalgte virksomheder indberetter tjenestehandel med udlandet, og de resterende virksomheders handel opregnes på baggrund af statistisk metode. Endvidere indgår der i Udenrigshandel med tjenester en række kilder, som ikke er baseret på direkte indberetning fra virksomhederne, herunder rejseposten, offentlige tjenester, fragt inkluderet i varehandel, privates køb fra udlandet. Derfor er det kun de virksomheder, som indberetter direkte til tællingen udenrigshandel med tjenester, der tilknyttes virksomhedskarakteristika, mens den øvrige del af udenrigshandel med tjenester behandles som ukendte virksomheder.

Læs mere om detaljeret import og eksport

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

 

 

Relateret indhold i Import og eksport efter virksomhedskarakteristika

Kontakt

Pia Nielsen
Telefon: 39 17 31 99

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser