Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ejendomme

Ejendomsstatistikken belyser udviklingen i priserne og antallet af solgte ejendomme.
Statistikken for tvangsauktioner belyser udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner.

Nyt

Seneste nyt om Ejendomme

Tvangsauktioner uændret i forhold til september

6. november 2019

Graf

I oktober blev der bekendtgjort 192 tvangsauktioner, hvilket er det samme antal som måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Tvangsauktioner'


Prisen på huse stiger stadig mere end lejligheder

31. oktober 2019

Graf

I august var det niende måned i træk, at priserne på enfamiliehuse steg mere end på ejerlejligheder, når man måler i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige stigning på enfamiliehuse i august på 3,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'


Lille dyk i boligpriserne på landsplan

22. marts 2019

Graf

På landsplan faldt priserne fra tredje til fjerde kvartal 2018 for både ejerlejligheder og enfamiliehuse. Ejerlejligheder faldt med 0,8 pct., mens priserne på enfamiliehuse faldt med 0,3 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'


Flest ejendomshandler i ti år

8. november 2018

Graf

I 2017 blev der handlet 123.955 ejendomme på landsplan, inklusive erhvervsejendomme, landbrug og ubebygget grunde. Dermed var antallet af salg 10 pct. højere end i 2016. Antallet af handler i 2017 var det højeste siden 2007,

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Sæson på boligmarkedet

Der er sæsonudsving på boligmarkedet, idet der fx sælges flere sommerhuse om foråret end om vinteren. Sommerhuse er også lidt dyrere om foråret end om vinteren. Ved at sæsonkorrigere tidsserierne for boligsalg og boligpriser kan man identificere og fjerne deres sæsonbevægelser, så de konjunkturdrevne bevægelser fremtræder mere klart.

Læs mere

Sommerhuse i Danmark

De ca. 200.000 danske sommerhuse bliver stadig mere populære som feriedestination, og feriehusudlejningen slog rekord i 2017. Det er dog langt fra alle familier, som lejer deres sommerhuse ud. Nogle sommerhuse er primært til eget brug i ferier og weekender, mens andre sommerhuse anvendes til helårsboliger.

Læs mere

Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

Der har indtil nu ikke eksisteret nogen officiel prisstatistik for handlede andelslejligheder i Danmark. Det betyder blandt andet, at det har været svært at sammenligne prisudviklingen for andelslejligheder med prisudviklingen for ejerboliger.

Læs mere

Sammenligning af boligprisstatistikker i Danmark

Der findes adskillige statistikker for udviklingen i boligpriser i Danmark.Statistikkerne bygger på forskellige datagrundlag og forskellige statistiske metoder og giver derfor ikke altid helt det samme billede af udviklingen i boligpriserne. Denne analyse sammenligner de forskellige boligprisstatistikker og viser, at den kvartalsvise prisudvikling typisk er ret ens, men at selv små forskelle i de kvartalsvise ændringer mellem boligprisstatistikkerne over tid kan give forskellige forløb.

Læs mere

Usikkerhed ved opgørelse af udviklingen i boligpriser

Da udviklingen på boligmarkedet har stor betydning for mange danskere og for den danske økonomi, er der ofte stor interesse for udviklingen i boligpriserne, som opgøres af Danmarks Statistik hvert kvartal. Ofte tillægges selv små ændringer stor betydning, selvom tallene er behæftet med usikkerhed. Denne analyse sætter tal på den statistiske usikkerhed for det officielle kvartalsvise prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Læs mere

Bag tallene

Lejligheder er nu billigere end før finanskrisen, når der justeres for prisudvikling

Priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder er efter flere års stigning stagneret i 2018, og justeret for den generelle prisudvikling ligger priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder nu under niveauet inden finanskrisen.

Læs mere

Danmarks Statistik opbygger nyt register med markedsdata for erhvervsejendomme

Danmarks Statistik opbygger nyt register med markedsdata for erhvervsejendomme

Læs notat

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Cajsa Mølskov Christtreu