Gå til sidens indhold

Ungdomsuddannelser

Statistikken indeholder blandt andet oplysninger om tilgangen af elever på de forskellige uddannelser, antal igangværende elever, og elever, der fuldfører uddannelserne. Eleverne kan deles op på bl.a. geografi, herkomst, køn, alder.

Introduktion

Ungdomsuddannelser dækker over gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. De gymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og giver adgang til videre uddannelse. De erhvervsfaglige uddannelser er erhvervskompetencegivende og giver primært adgang til arbejdsmarkedet, men kan også give adgang til videre uddannelse.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Almengymnasiale uddannelser

De almengymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Erhvervsgymnasiale uddannelser

De erhvervsgymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Ungdomsuddannelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Nikolaj Kær Schrøder Larsen