Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit infografik 2019

I slutningen af juni 2016 besluttede briterne ved en folkeafstemning at forlade EU-samarbejdet – det såkaldte Brexit. 

Brexit kan have konsekvenser for den britiske økonomi, men ifølge analyser fra både Finansministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan Brexit også påvirke dansk økonomi negativt.

Danmarks Statistik har samlet en række nøgletal, så du hurtigt kan få et overblik over udviklingen i Danmarks samhandel med Storbritannien efter briternes beslutning om at forlade EU. Derudover har vi også samlet tal for hvor mange briter, der bor i Danmark.

Valutakurs

Prisen på det britiske pund – valutakursen – har stor betydning for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien.

Falder pundets kurs over for den danske krone, får briterne ”mindre for pengene”, når de køber danske varer, hvilket alt andet lige vil føre til, at eksporten til Storbritannien falder. Samtidig bliver britiske varer billigere for danskerne og dansk import fra Storbritannien vil hermed typisk stige. Omvendt stiger eksporten og importen falder, når kursen på pundet går op.

Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (månedsobservationer) - Danmarks Statistik

Eksport

Storbritannien var i 2017 Danmarks fjerdestørste eksportmarked af varer og tjenester efter Tyskland, USA og Sverige.

I 2017 udgjorde eksporten af varer til Storbritannien 8 pct. af den samlede vareeksport, mens tjenester stod for mere end 7 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Udvikling i vareeksport

Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

 

Udvikling i tjenesteeksport

Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

Import

Storbritannien er det tredje største lande, hvor Danmark importerede flest varer og tjenester fra i 2017.

I 2017 stod vores import af varer fra Storbritannien for 4 pct. af Danmarks samlede import af varer, mens importen af tjenester fra Storbritannien tegnede sig for 13 pct. af den samlede tjenesteimport.

Udvikling i vareimport

Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

 

Udvikling i tjenesteimport

Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

Investeringer

Direkte investeringer er en vigtig del af den økonomiske integration mellem Danmark og Storbritannien. Kun Sverige overgår Storbritannien som investeringsland for danske virksomheder, mens Storbritannien er Danmarks tredje-største investorland.

De danske investeringer i Storbritannien (udadgående investeringer) steg i 2016 med 12,9 mia. kr. til i alt 148,7 mia. kr., mens de britiske investeringer i Danmark (indadgående investeringer) steg med 18,6 mia. kr. til i alt 72,3 mia. kr.

Direkte investeringer omfatter aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed.

’Udadgående’ er direkte investeringer fra Danmark til Storbritannien.
’Indadgående’ er direkte investeringer fra Storbritannien til Danmark.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer efter type, princip, post, land og indenlandsk branche - Danmarks Statistik

Befolkning

I starten af 1980’erne boede der cirka 9.000 britiske statsborger i Denmark. Dette tal er siden da steget, så der i starten af 2018 var omkring dobbelt så mange britiske statsborgere i Danmark.

Antallet af britiske statsborger bosat i Danmark plejer at stige mest i 3. kvartal, hvilket hænger sammen med uddannelsesstart.

Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller) og statsborgerskab - Danmarks Statistik

Antallet af britiske statsborgere, der indvandrer til Danmark, har været stigende de seneste ti år. I samme periode har der også været en stigende tendens i antallet af britiske statsborgere, som udvandrer fra Danmark.

Nettoindvandringen, dvs. forskellen mellem indvandring og udvandring, der var relativt stabil omkring 500 frem til 2014, er siden da gået op. Dette skyldes, at indvandringen er steget mere end udvandringen.

To tredjedele af de briter, der ind- henholdsvis udvandrer, er unge voksne mellem 20-39 år.

Ind- og udvandringer af britiske statsborgere 2007-2017

Hent flere tal om Indvandringer (VAN1AAR) og Udvandringer (VAN2AAR)

Antallet af britiske statsborgere, der får dansk statsborgerskab, har i mange år været faldende. I 2016 steg antallet imidlertid markant. Den markante stigning skal ses i sammenhæng med, at der d. 1. september 2015 trådte en ny lov om dansk indfødsret i kraft, der betyder, at udenlandske statsborgere kan erhverve dansk statsborgerskab uden krav om løsning af andet statsborgerskab (et såkaldt dobbeltstatsborgerskab).

Personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab efter køn, alder og tidligere statsborgerskab - Danmarks Statistik

Ansvarlig for siden

Katja Overgaard