Gå til sidens indhold

Data

Data fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har samlet en lang række historiske registerdata i en grunddatabank i Forskningsservice. Registrene opdateres mindst én gang om året når Danmarks Statistik har offentliggjort de statistikker, der bygger på registrene. Oversigten nedenfor, viser registrene i Forskningsservice. Variabler i de enkelte registre kan hentes fra oversigten. Dokumentation af variablerne findes i Danmarks Statistiks dokumentationssystem.

Register- og variabeloversigt

Særligt om erhvervsdata

Der gælder særlige regler for adgangen til erhvervsdata i Danmarks Statistik. Adgangen afhænger af såvel af typen af erhvervsdata som af institutions- og brugertype. For nogle typer af erhvervsdata er der begrænset adgang for nogle institutions- og brugertyper. I nogle tilfælde er det muligt at søge om dispensation.

Læs mere om erhvervsdata

Brug af eksterne data

Har du behov for at koble datamateriale, der ikke er en del af Danmarks Statistiks registerdata, til dit forskningsprojekt fx udtræk fra registre, som findes uden for Danmarks Statistik eller dine egne survey-oplysninger, er det også muligt. Det eneste du skal gøre er at levere data sikkert til Danmarks Statistik.

Læs mere om indsendelse af egne data

Data fra andre statistikmyndigheder

Danmarks Statistik har indgået aftale med andre statistikmyndigheder om at give statistiske og videnskabelige undersøgelser adgang til deres data via Forskningsservice. Se hvilke data du kan få adgang til her:

Data fra andre statistikmyndigheder