Gå til sidens indhold

TRAEN_ART

Navn

TRAEN_ART

Beskrivende navn

Træningsydelse (genoptræning/ vedligeholdelsestræning)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2008
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Træning omfatter genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2. Således omfatter variablen ikke træning efter Sundhedsloven § 140.

Detaljeret beskrivelse

Se en overordnet beskrivelse af området her:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---genoptraening-og-vedligeholdelsestraening

Ved genoptræning henvises til § 86, stk. 1. Her forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræningen gives med henblik på så vidt muligt at bringe brugeren op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen.

Ved vedligeholdelsestræning henvises til § 86, stk. 2. Her forstås hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Der er én række pr. modtager, pr. måned, pr. træningstype og pr. kommune. Hvis en modtager får begge former for træning i løbet af en given måned, angives modtageren med to observationer.

Der vil ikke forekomme observationer med '.'.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer, der har modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning

Opgørelsen omfatter antal personer, der har modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service §86. Datagrundlaget er månedlige dataleverancer, og statistikken bygger på indberetninger fra de kommuner, der har leveret data for mindst én måned. Modtager optræder én gang pr. træningsart pr. måned.

Værdisæt

D283000.TXT_TRAEN_ART - Træningsydelse (genoptræning/ vedligeholdelsestræning)
Kode tekst Fra dato Til dato
1 Genoptræning 01-01-2000 31-12-2099
2 Vedligeholdelsestræning 01-01-2000 31-12-2099