Gå til sidens indhold

HONUGE

Navn

HONUGE

Beskrivende navn

Honoraruge

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

HONUGE (honoraruge) er den uge, som lægen mv. fakturerer sit honorar for ydelserne til regionen (tidligere amtet).

Detaljeret beskrivelse

Det er ikke oplyst i registret, hvornår selve behandlingen mv. er foretaget, og ydelsen dermed er leveret. Det kan med rimelighed antages, at størstedelen af leverede ydelser tidsmæssigt ligger tæt forud for HONUGE.

HONUGE er angivet som ÅÅUU, altså 2-cifret årstal efterfulgt af ugenummer 01 til 52 (evt. 53).

HONUGE kan ligge i december året før tællingsåret. Et eksempel: I 2006 ville der kunne optræde HONUGE='0552', da lægen i uge 52 i 2005 har faktureret for ydelsen, men registreringen først er med i registret for 2006.

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

HONUGE har ingen værdisæt