Gå til sidens indhold

Brug biblioteket

Danmarks Statistiks Informationsservice og Bibliotek er et offentligt tilgængeligt bibliotek og er hovedfagbibliotek for beskrivende statistik. 

Du kan besøge biblioteket efter aftale på Sejrøgade 11, 2100 Østerbro. Send en mail eller ring til os på tlf. 39 17 30 30.
Vi har åbent for telefonen mandag-tirsdag, torsdag-fredag kl. 10-15. Onsdag lukket.

Alle tidsskrifter og bøger til udlån befinder sig i fjernmagasin. Det betyder, at materiale til udlån eller brug på læsesal skal bestilles senest kl. 15 dagen før du besøger os.

Bibliotekets samlinger

Biblioteket har Danmarks bedste og mest omfattende samling af statistik. Materialet spænder fra de første danske folketællinger i 1700-tallet til aktuelle data fra alverdens lande. Danmarks Statistik har i kraft af udvekslingsaftaler med andre nationers biblioteker en righoldig samling af udenlandsk historisk statistik. Det betyder, at der i vores magasiner findes hundrede år gamle statistikårbøger fra lande som Frankrig, Tyskland, Egypten og Venezuela.

Hele dette tal-skatkammer er også tilgængeligt for dig - uanset om du er forsker, studerende, journalist eller almindeligt interesseret borger. Der er mulighed for at se de gamle publikationer på bibliotekets læsesal og i de fleste tilfælde, er det også muligt at låne dem med hjem. Bibliotekets informationsspecialister er parate til at hjælpe dig med at finde frem til det, du søger. 

 

Danmarks Statistiks digitaliserede publikationer

Biblioteket har naturligvis  en komplet samling af alt det materiale, der er produceret af Danmarks Statistik og institutionens forgængere. En stor del af disse ældre udgivelser og tabelværker er blevet skannet og gjort tilgængelige online.

I takt med at det ældre materiale bliver digitaliseret, publiceres det sammen med Danmarks Statistiks øvrige digitale publikationer.

Der er også link til de digitaliserede publikationer fra Informationsservice og Biblioteks katalog.

Desværre er meget af det gamle materiale fra andre udgivere ikke tilgængeligt online. Der er mulighed for at se de gamle publikationer på bibliotekets læsesal og i de fleste tilfælde, er det også muligt at låne dem med hjem.

Regler for udlån

For at låne materiale skal du oprettes som låner – med navn, adresse, e-mailadresse og cpr-nummer. Sundhedskort kan bruges som legitimation og lånerkort.

Hvis Sundhedskort ikke ønskes benyttet, skal du ved indmeldelse vise anden gyldig legitimation, dvs. kørekort, studiekort eller pas. Samtidig oprettes en pinkode, så du selv kan forny og reservere materiale i bibliotekets katalog. Når du er logget ind på www.dst.dk/katalog kan du selv ændre din pinkode under punktet ”Konto” – ”Mine data”.

Lånetid

Lånetiden er normalt 1 måned. Afleveringsdatoen står på udlånskvitteringen. Lånetiden kan forlænges inden lånefristens udløb, medmindre materialet er reserveret af andre.

Udlånte bøger og tidsskrifter kan afleveres i Danmarks Statistiks reception.

Har du ikke afleveret materialet ved lånetidens udløb sendes tre hjemkaldelser med 14 dages mellemrum. Hvis det lånte materiale ikke afleveres, skal du betale for bibliotekets omkostninger i forbindelse med genanskaffelse. Bortkommet eller beskadiget materiale skal du ligeledes betale erstatning for. 

Ændringer i adresse og e-mail skal meddeles til biblioteket

Meddelelser om reserveringer og hjemkaldelser bliver sendt til din adresse eller via e-mail.

Håndtering af persondata

Når du er oprettet som låner, gemmes dine låneroplysninger i vores lånerregister. Du kan til en hver tid blive slettet som låner, hvis du ønsker det. Henvend dig i så fald til biblioteket. Hvis du ikke har lånt noget i 2 år, slettes du automatisk fra lånerregisteret.

 

Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30