Gå til sidens indhold

Mediebrug

Hvor finder jeg statistik om brug af medier?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Danmarks Statistiks årlige undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen” kortlægger danskernes adgang til og brug af it og internet herunder e-handel og sociale medier. Resultaterne af undersøgelsen udgives bl.a. i den årlige publikation og i tabeller i Statistikbanken. Særlige temaer fra undersøgelsen tages op i serien "Nyt fra Danmarks Statistik": "It-anvendelse i befolkningen" og "It-anvendelse i befolkningen (tema)".

Undersøgelser om danskernes kulturvaner er med mellemrum gennemført siden 1964. I undersøgelserne finder man oplysninger om forbruget af bl.a. tv, radio, aviser, blade, bøger og internet. På Kulturministeriets hjemmeside finder man bøgerne "Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964" og ”Danskernes kulturvaner 2012”. Fra 2018 udgives Kulturvaneundersøgelsen i Statistikbanken og i serien "Nyt fra Danmarks Statistik": kvartalvis, tillæg og årlig.

Danmarks Statistik udgiver også en række kulturstatistikker om bl.a. bogproduktion, dag- og fagbladenes læsertal, flow-tv's seertal, radiolyttetid og biografernes billetsalg. Statistikkerne samles i den årlige publikation "Kultur" og findes også i Statistikbanken.  

Kulturstyrelsen udgiver årligt rapporten ”Mediernes udvikling i Danmark” om udbud og brug af tv, radio, aviser og internet.
I forbindelse med den årlige rapport udgives også en række specialrapporter. I 2020 er bl.a. udgivet "Sociale medier - brug, indhold og relationer". I 2018 var der bl.a. fokus på streaming og unges brug af Facebook.
Fra undersøgelsen udgives desuden "Kort nyt". I 2019 fx om brug af podcast.
Styrelsen har udgivet en samlet indholdsfortegnelse fordelt på emner for at give overblik over udgivelser fra undersøgelsen 2014-2020. 

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i befolkningens brug af de elektroniske medier. Der kigges bl.a. på udviklingen i tv- og radioforbruget herunder streaming af tv og musik.

Bogpanelets årsrapporter belyser udviklingen på bogmarkedet, herunder produktionen, distributionen og forbruget.

Hvor finder jeg statistik om børn og unges brug af medier?

I Danmarks Statistiks undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen 2016” finder man et særskilt afsnit om de 15-18 åriges it-anvendelse, bl.a. deres brug af sociale medier. I ”It-anvendelsen i befolkningen 2017” findes et temakapitel om forskellene på unges og ældres internetvaner.

Kulturstyrelsens rapporter tilknyttet ”Mediernes udvikling i Danmark”, indeholder tabeller fordelt på aldersgruppen 12-18 årige.

DR Medieforskning opgjorde i 2016 de 3-6 åriges skærmtid til 1 time og 37 minutter om dagen, mens de 7-12 årige brugte lidt over 3 timer dagligt på skærme. 

I undersøgelsen "Danskernes kulturvaner 2012" spørges der ind til børns (7-14 år) forbrugsvaner inden for bl.a. film, bøger, computerspil, tv, radio, aviser og internet.
Tabeller baseret på kulturvaneundersøgelserne findes i Statistikbanken (under "Arkiv").

3.-7. klasses børn er blevet spurgt til deres læsevaner - hvor ofte og hvilke genrer læser de, hvilke medietyper benytter de, hvad motiverer til læsning - i "Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden" fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I ”Skolebørnsundersøgelsen 2018” findes et afsnit om stillesiddende adfærd for eksempel brug af TV og computer. I Undersøgelsen spørges eleverne til forskellige former for skærmaktiviteter (film, tv-serier, YouTube, spil, sociale medier, videosamtaler og surf på internettet), og hvor meget tid de typisk bruger om dagen på de forskellige aktiviteter i deres fritid.

Skolebørnsundersøgelsen laves som del af et internationalt forskningssamarbejde. Det er derfor muligt at sammenligne resultaterne med andre lande, som det for eksempel er gjort i artiklen ”Børn i Danmark ser deres venner meget mindre i forhold til børn i de fleste andre europæiske lande”, hvori man kan læse at danske drenge har europarekord i tid foran computeren.

[Opdateret november 2020]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål