Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sygdomme og diagnoser

Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt.
Nedenfor linker vi til data fra Danmarks Statistik, men også til ANDRE, der laver statistik om emnerne.

 

Coronavirus / Covid-19 (Dette afsnit er opdateret d. 1. maj 2020)

På Danmarks Statistiks side om "Eksperimentel statistik – Covid-19" er det muligt at se

I Danmarks Statistiks Statistikbank kan du finde forskellige opgørelser over dødsfald under emnet "Befolkning og valg".  

  • Antal døde pr. dag og pr. uge: Se foreløbige opgørelser i tabel DODC1 og DODC2
    Disse tabeller opdateres hver fredag kl. 8:00. Læs mere om baggrunden for disse nye tabeller i denne pressemeddelelse.
  • Dødsfald pr. måned: Tabel BEV3A opgøres månedsvis og opdateres hvert kvartal med tal for tre måneder ad gangen. Tabellen er planlagt til opdatering næste gang d. 12-05-2020 med perioderne januar, februar og marts 2020.  
  • Dødsfald pr. dag: Tabel DODDAG opdateres kun én gang om året – næste gang d. 11-02-2021 med perioden 2020. 
  • Dødsårsager: Tabellerne DOD1 og FOD507 opdateres én gang årligt – næste gang d. 26-02-2021 med perioden 2019. 

Introduktion og dokumentation til statistikken om dødsfald findes på den tilhørende emneside.

 

Hvor finder jeg et generelt billede af befolkningens helbred?

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har en lang tradition for at gennemføre befolkningsundersøgelser om forekomsten  og fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen.

Den Nationale Sundhedsprofil indeholder data om fx sundhedsadfærd, vægt, selvvurderet helbred og sygelighed. Resultaterne af undersøgelsen 2010, 2013 og 2017 kan findes i databasen "Danskernes Sundhed". Nyeste publikation er "Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2017".

Tal fra 1987, 1994, 2000 og 2005 kan findes i sundheds- og sygelighedsundersøgelsernes database.

Tal fra rapporten "Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 - og udviklingen siden 1987" viser resultater fra den 5. sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY).

Publikationer om befolkningsundersøgelser og særlige analyser på baggrund af undersøgelserne kan findes hos SIF.


Hvor ofte og hvordan har vi kontakt med sundhedsvæsenet?

På Danmarks Statistiks emneside om sundhed og i Statistikbanken er der tabeller om lægebesøg, indlæggelser, sengedage mv.

Hos Sundhedsdatastyrelsen findes tabeller vedr. aktiviteter og behandling på sygehuse, fordelt på detaljerede diagnoser. 


Hvor mange personer lider af diverse sygdomme?

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for Sundhedsstyrelsen gennemført et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Indtil videre er der udgivet følgende rapporter: 

"Sygdomsbyrden i Danmark - Sygdomme" (2015). Her sammenlignes 21 sygdomsgrupper, bl.a. forskellige kræftformer, diabetes, depression, Alzheimers, angst, skizofreni, migræne, apopleksi, KOL, astma, smerter i nakke og lænd ud fra forskellige parametre som forekomst, dødelighed, behandling, sygefravær, førtidspensionering, sundhedsøkonomi og produktionstab.

"Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer" (2016). Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark. 

"Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord" (2017).

"Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030" (2017). Rapporten estimerer den antalsmæssige sygdomsudvikling for sygdommene KOL og type 2 diabetes.

Detaljeret statistik om kræfttilfælde kan ses via Cancerregisteret og Sundhedsdatastyrelsens database

Smitsomme sygdomme overvåges af Statens Serum Institut, hvor der er artikler om bl. a. klamydia, gonoré, syfilis samt HIV/AIDS. Disse sygdomme samt andre smitsomme sygdomme kan også følges i tal, grafer og kort hos Statens Serum Institut. Tabeller om seksuelt overførbare infektioner og AIDS findes også i Statistisk årbog.

Rapporten "Børn og unges mentale helbred" fra Vidensråd for Forebyggelse kortlægger udviklingen i unges mentale trivsel  og omhandler bl.a. stress, søvn, ensomhed, selvskade, ADHD, autisme, spiseforstyrrelser og selvmordsadfærd. Sundhedsdatastyrelsen samler data om emnet i rapporten "Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelse"

Vedr. ADHD er der også artikler hos hhv. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Sundhedsdatastyrelsen.


Hvor mange bliver opereret?

Hos Sundhedsdatastyrelsen kan du finde tabeller vedr. operationer, fordelt på diagnoser. Der er særlige opgørelser om udvalgte plastikoperationer og fedmeoperationer.

Hvor mange donerer organer og hvor mange transplantationer foretages der?

Hos Oplysning om Organdonation er finder du oplysninger om antal tilmeldte til Donorregisteret og faktiske organdonorer.
Hos Dansk Center for Organdonation findes tabeller over antal donationer.
Hos ScandiaTransplant er der tabeller om udførte transplantationer og personer på venteliste i de nordiske lande.

Hvor stort er forbruget af medicin? 

I databasen Medstat.dk kan du danne tabeller over forbruget af  lægemidler. Her kan du søge på  lægemiddelgruppe, ATC kode eller produktnavn, men ikke på populære betegnelser som fx lykkepiller.

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder information om al salg af medicin i Danmark. Registeret bruges fx til analyser af forbruget af ADHD-medicinantidepressiva og diabetesmedicin.

Danmarks Apotekerforening udgiver bl.a. årbogen ”Lægemidler i Danmark” samt diverse analyser vedr. medicinforbrug.

I Statistisk Årbog findes oversigtstabeller vedr. hhv. medicinforbrug og salg fra apoteker.


[Revideret maj 2019]

Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek