Gå til sidens indhold

Internatio­nalt samarbejde

Deltagelse i det europæiske statistiske system spiller en central rolle i Danmarks Statistiks internationale engagement. Herudover er Danmarks Statistik også aktiv i det statistiske samarbejde i andre internationale fora, herunder FN og OECD.


ESS – Europæiske Statistiske System

Danmarks Statistik bidrager aktivt til det statistiske samarbejde i EU. Formålet med det europæiske statistiksamarbejde er at producere pålidelige og sammenlignelige statistikker, som ligger til grund for planlægning, gennemførelse og evaluering af EU’s politikker.

Læs mere om ESS


Samarbejde med andre internatio­nale organi­sationer

Danmarks Statistik samarbejder med flere internationale organisationer. Blandt de væsentligste samarbejdspartnere kan nævnes FN’s Statistiske Kommission, OECD, IMF og ILO.

Læs mere om samarbejdet med internationale organisationer


Koordinations­udvalget for Europæisk Statistik

Danmarks Statistik er den nationale koordinerende myndighed i forhold til EU-statistikker. Det foregår gennem Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik, som blev oprettet i 2010 afledt af EU-forordningen om europæisk statistik

Læs mere om koordinationsudvalget