Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Strategi, arbejds­planer og statistik­programmer

Strategi 2022

Strategien udstikker målsætningerne for, hvordan Danmarks Statistik skal udvikle sig frem til 2022, og den fastlægger hovedprioriteringerne for vores arbejde.

Danmarks Statistik leverer viden, der underbygger beslutninger, debat og forskning. Målet for vores indsats i de kommende år er, at vi udvikler vores position som en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker forståelsen af samfundsforholdene.Læs mere

Strategi 2022 blev godkendt af Danmarks Statistiks Styrelse 4. oktober 2017.

 

Kommunikations- og formidlingsstrategi 2016-2020

Danmarks Statistiks kommunikations- og formidlingsstrategi beskriver principperne for, hvordan vi skal kommunikere med vores målgrupper, og indeholder de overordnede strategier og målsætninger for vores eksterne kommunikation.

Kommunikations- og formidlingsstrategien er et af midlerne til at realisere Danmarks Statistiks Strategi 2020, som bl.a. stiller krav om, at vi skal blive mere synlige i samfundsdiskussionen og tilpasser os brugernes nye og ændrede behov.Læs mere

 

IT-strategi 2018-2022

Danmarks Statistiks It-strategi understøtter forretningsstrategien, Strategi2022, samt de tilhørende delstrategier(f.eks.  Kommunikation og Formidlingsstrategi og HR-strategi). Visionen i Strategi2022 er et Danmarks Statistik, som i 2022 er transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker den forståelsen af samfundsforholdene i Danmark.Læs mere

 

HR-strategi 2020

Danmarks Statistiks HR-strategi understøtter den overordnede forretningsstrategi samt de tilhørende delstrategier. Gennem en række målsætninger beskriver HR-strategien, hvordan man i Danmarks Statistik arbejder for at sikre medarbejdere og ledere de optimale forudsætninger for at udføre deres opgaver og skabe de resultater, der er beskrevet i den generelle strategiindsats. HR-strategien er opdelt i fem indsatsområder; Rekruttering og fastholdelse, Løn og arbejdsvilkår, Kompetenceudvikling, Ledelse, samarbejde og kommunikation samt Arbejdsglæde, trivsel og engagement.Læs mere

 

Big Data Strategi 2018-2020

Big Data er et resultat af den stadigt stigende digitalisering, der betyder at såvel borgere som virksomheder afsætter elektroniske ’fodaftryk’ i forbindelse med en lang række mere eller mindre almindelige og hverdagsagtige handlinger. 

Danmarks Statistisk Strategi 2022 fastslår, at der i strategiperioden skal udarbejdes en handlingsplan for udnyttelse af Big Data. 

Danmarks Statistiks Big Data Strategi vil især have fokus på anvendelsen af data i relation til eksisterende statistikker, og på at indgå i data-partnerskaber med andre med henblik på at berige de eksisterende kilder til den officielle statistik.Læs mere

 

Arbejds­planer

Statistik­programmer

Ansvarlig for siden

Danmarks Statistik