Gå til sidens indhold

Strategi, arbejds­planer og statistik­programmer

Strategi 2022 - revideret

Strategi 2022 - revideret

Strategien udstikker målsætningerne for, hvordan Danmarks Statistik skal udvikle sig frem til 2022, og den fastlægger hovedprioriteringerne for vores arbejde.

Danmarks Statistik leverer viden, der underbygger beslutninger, debat og forskning. Målet for vores indsats i de kommende år er, at vi udvikler vores position som en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker forståelsen af samfundsforholdene.Kommunikations- og formidlingsstrategi 2018-2022

Kommunikations- og formidlingsstrategi 2018-2022

Danmarks Statistiks kommunikations- og formidlingsstrategi beskriver principperne for, hvordan vi skal kommunikere med vores målgrupper, og indeholder de overordnede strategier og målsætninger for vores eksterne kommunikation.

Kommunikations- og formidlingsstrategien er et af midlerne til at realisere Danmarks Statistiks Strategi 2022, som bl.a. stiller krav om, at vi skal blive mere synlige i samfundsdiskussionen og tilpasser os brugernes nye og ændrede behov.IT-strategi 2018-2022

IT-strategi 2018-2022

Danmarks Statistiks It-strategi understøtter forretningsstrategien, Strategi2022, samt de tilhørende delstrategier(f.eks.  Kommunikation og Formidlingsstrategi og HR-strategi). Visionen i Strategi2022 er et Danmarks Statistik, som i 2022 er transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker den forståelsen af samfundsforholdene i Danmark.HR-strategi 2022

HR-strategi 2022

Danmarks Statistiks HR-strategi understøtter den overordnede forretningsstrategi samt de tilhørende delstrategier. Gennem en række målsætninger beskriver HR-strategien, hvordan man i Danmarks Statistik arbejder for at sikre medarbejdere og ledere de optimale forudsætninger for at udføre deres opgaver og skabe de resultater, der er beskrevet i den generelle strategiindsats.Big Data Strategi 2018-2020

Big Data Strategi  2018-2020

Big Data er et resultat af den stadigt stigende digitalisering, der betyder at såvel borgere som virksomheder afsætter elektroniske ’fodaftryk’ i forbindelse med en lang række mere eller mindre almindelige og hverdagsagtige handlinger. 

Danmarks Statistisk Strategi 2022 fastslår, at der i strategiperioden skal udarbejdes en handlingsplan for udnyttelse af Big Data. 

Danmarks Statistiks Big Data Strategi vil især have fokus på anvendelsen af data i relation til eksisterende statistikker, og på at indgå i data-partnerskaber med andre med henblik på at berige de eksisterende kilder til den officielle statistik.Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2019-2022

Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2019-2022

Med Danmarks Statistiks IDV-Strategi 2019-2022 sætter Danmarks Statistik en kurs for vores indtægtsdækkede virksomhed de kommende år.  Strategien skal bidrage til Danmarks Statistiks overordnede Strategi  2022 og visionen om at Danmarks Statistik skal være en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker forståelsen af samfundsforhold i Danmark.

I strategien præsenterer vi de væsentligste mål og definerer principperne for den del af vores virksomhed, der udgøres af indtægtsdækkede aktiviteter i forlængelse af Danmarks Statistiks myndighedsopgaver.Arbejds­plan

Arbejdsplan 2021

Arbejdsplan 2021

Arbejdsplanen er tæt knyttet til Danmarks Statistiks Strategi 2022 og giver et overblik over de væsentligste initiativer, vi gennemfører i 2021 for at understøtte strategien.Statistik­program

Statistikprogram 2021

Statistikprogram 2021

Statistikprogrammet giver en kort beskrivelse af de statistikker, vi producerer. Hver beskrivelse oplyser om statistikkens formål og indhold samt eventuelle udviklingsaktiviteter i 2021.Kontakt

Danmarks Statistik