Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed Gå til delmål 9.4
Delmål 9.5: Delmål 9.5
Delmål 9.5

Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Gå til delmål 9.a Gå til delmål 9.a: Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene
Indikatorer
9.5.1

9.5.2

Download data

Forklaring
Antal årsværk leveret til forskning og udvikling af forskere i såvel offentlige institutioner som i erhvervsvirksomheder. Opgjort pr. 1 million indbyggere i Danmark ultimo kalenderåret. Data indsamles af Danmarks Statistik. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret: 21-04-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn