Gå til sidens indhold
Delmål 10.1: Delmål 10.1
Delmål 10.1

Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

Gå til delmål 10.2 Gå til delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle
Indikatorer

10.1.1

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Indikatoren er beregnet på ækvivaleret disponibel indkomst, hvor udviklingen for de nederste 40 procent er sammenlignet med udviklingen i den samlede befolkning. Der måles med index (2015=100) og i kroner. Målingen er årlig og ikke 5-årig, som i FN's definition.

Senest opdateret: 20-08-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn