Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Afgangsregistret

Til belysning af overgangen fra uddannelsesgrupperne i overgangsregistret til fortsat uddannelse eller arbejdsmarkedet er der på 4 statustidspunkter efter afgang fra en uddannelsesgruppe oplysninger om evt. igangværende uddannelse eller arbejdsmarkedsstatus.

Indholdsbeskrivelse

I afgangsregistret findes der en status på den studerende 3, 9, 15 og 21 måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret. For hvert statustidspunkt er der en oplysning som fortæller om den studerende er fortsat i uddannelsessystemet eller evt. startet i arbejde. Hvis status er under uddannelse er der oplysninger om uddannelsen og den institution som uddannelsen foregår på. For dem som er i beskæftigelse på et statustidspunkt er der oplysninger om bl.a. branche, tilstandsgrad og sektorkode.

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser fra registret benyttes Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur "DISCED". En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED

Sektordækning

Uddannelsesinstitutioner som udbyder offentligt anerkendte uddannelser eller uddannelser, som er SU-berettigede.

Begreber og definitioner

Status efter 15 måneder: Statistikken opgør status efter 15 måneder. Er den studerende 15 måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret i gang på en ny uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Status efter 21 måneder: Statistikken opgør status efter 21 måneder. Er den studerende 21 måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret i gang på en ny uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Status efter 3. måneder: Statistikken opgør status efter 3. måneder. Er den studerende 3. måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret i gang på en ny uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Status efter 9 måneder: Statistikken opgør status efter 9. måneder. Er den studerende 9. måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret i gang på en ny uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Enheder

De statistiske enheder er personer.

Population

Populationen i afgangsregistret for 2013 er de personer som i skoleåret 2012-2013 har afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret.

Geografisk dækning

Studerende ved danske uddannelsesinstitutioner.

Tidsperiode

Registrets datagrundlag er overgangsregistret som bliver opdateret en gang årligt men nye data til og med 30. september i det enkelte år. Fra arbejdsmarkedsregnskabet tilknyttes en arbejdsmarkedsstatus 3, 9, 15 og 21 måneder efter afgang fra en uddannelsesgruppe. For at kunne lave disse statusopgørelser er den seneste afgangspopulation ca. 21 måneder tidligere end senest tilgængelige arbejdsmarkedsregnskab.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal personer.

Referencetid

Populationen i afgangsregistret for 2015 er de personer som i skoleåret 2014-2015 har afgang fra en uddannelsesgruppe i overgangsregistret. Til disse personer knyttes en oplysning om uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning 3, 9, 15 og 21 måneder efter afgang.

Hyppighed

Der sker en årlig opdatering af registret.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6. Der findes ingen EU-regulering for afgangsregistret.

Indberetningsbyrde

Der er ikke nogen indberetningsbyrde, idet statistikken bygger på eksisterende datakilder.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.