Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Afgangsregistret

Uddannelsesoplysningerne i overgangsregistret stammer fra elevregistret, hvis oplysninger kommer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Arbejdsmarkedsregnskabet er en totaltælling af befolkningen og statistikken vurderes at have en relativ høj præcision. Der er dog usikkerheder forbundet med statistikken. En uddybende beskrivelse findes i statistikdokumentationen for arbejdsmarkedsregnskabet.

Samlet præcision

Uddannelsesoplysningerne i elevregistret, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Opdateringen af elevregistret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene. I modsat fald skal årsagen til den manglende kontinuitet findes og afhjælpes. Den usikkerhed der opstår som følge af, at institutionerne gennem de årlige indberetninger har mulighed for at rette tilbage i tidligere indberettede oplysninger, ligger erfaringsmæssigt på ca. 0-3 pct. inden for en uddannelseshovedgruppe og vil især gælde det seneste år. Da udgangspunktet for afgangsregistret er en afgangspopulation fra elevregistret der ligger 2 år tilbage, vil der derfor kun ske minimale ændringer i forbindelse med fremtidige opdateringer.

I arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) integreres og harmoniseres en lang række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at være af relativ høj kvalitet. For yderligere information se Statistikdokumentationen for arbejdsmarkedsregnskabet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I arbejdsmarkedsregnskabet er der usikkerhed om oplysningerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Dette er årsagen til, at tilstandsgraden for selvstændige og medarbejdende ægtefælder er uoplyst i afgangsregister.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i overgangsregistret stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. For yderligere dokumentation se statistikdokumentationen for Overgangsregistret

I arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) integreres, fejlsøges og harmoniseres en lange række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end de enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at have en relativ høj kvalitet. På trods af det er der dog usikkerheder forbundet med statistikken. For yderligere information se statistikdokumentationen for Arbejdsmarkedsregistret AMR

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelsesoplysninger til elevregistret kommer der også oplysninger som går lidt tilbage i tiden, specielt for det foregående år. Tal for det seneste år må derfor anses for at være foreløbige. Da udgangspunktet for afgangsregistret er en afgangspopulation fra elevregistret der ligger 2 år tilbage, vil der derfor kun ske minimale ændringer i forbindelse med fremtidige opdateringer.

Der sker ikke nogen fast revision af arbejdsmarkedsregnskabet.