Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Den offentlige sektors finanser

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistiske Efterretninger i serien Offentlige Finanser. I Statistikbanken offentliggøres Den Offentlige Finanser i tabellen OFF14 . Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på Den offentlige sektors finanser

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistisk Efterretning i serien Offentlige Finanser.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Offentlige virksomheder og offentlig sektor i følgende tabeller:

  • OFF14: Den offentlige sektors finanser efter sektor, konto og tid
  • OFF14A: Offentlige virksomheder efter sektor, konto og tid

Adgang til mikrodata

Indberetning vedrørende offentlige selskabslignende virksomheder kan fås ved forespørgsel fra den interne DIOR-databasen for de offentlige finanser. Offentlige selskaber indberetter via spørgeskema. Dette lagres sammen med de øvrige informationer vedrørende offentlige finanser i DIOR-databasen og således ligger oprindelige mikrodata i databasen.

Anden tilgængelighed

Inddata for statistikken bruges også til indberetning af offentlige virksomhedes gæld til EUROSTAT.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges her.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af den offentlige sektors finanser følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.