Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Institutioner og enheder for børnepasning

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Elizaveta Sørensen
39 17 31 08

els@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner og enheder for børnepasning

Statistikken belyser antal institutioner og enheder for børnepasning i Danmark, af børn og unge i alderen 0 til og med 17 år. Før 2015 blev statistikken opgjort som en del af den samlede børnepasningsstatistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder fordelt efter kommune, pasningstilbud og ejerform.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Danmarks Statistiks institutionsregisteret opdateres løbende med det data, som Danmarks Statistik modtager fra fagsystemleverandører på området. Modtages informationer om lukning eller oprettelse af nye institutioner undersøges forholdet af Danmarks Statistik, før ændringerne tilføjes institutionsregisteret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og henholdsvis Børne- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet. Statistikken skal på længere sigt danne grundlag for et officielt institutionsregister på pasningsområdet i Børne og Socialministeriet. Institutionsregisteret anvendes i dag som grundlag for Ministeriets dagtilbudsportal. Ligeledes anvendes institutionsregisteret som grundlag for normeringsstatistikken i Danmarks Statistik og af kommunerne til sammenligning på tværs af kommuner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen af tællingen svækkes primært af kommunernes tildeling af unikke institutions ID’er. Der er observeret fejl i denne, hvorfor antallet af institutioner kan være overrepræsenteret. Derudover er der også observeret fejl i, hvordan institutioner oprettes på et forkert lovgrundlag. Danmarks Statistik fejlsøger for disse fejl og validerer individuelt nye og lukkede institutioner, før de tilføjes institutionsregisteret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i januar i året efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2017 og frem. Der findes tal tilbage til 1940'erne for antallet af institutioner til forebyggende børneforsog. Siden 1964 opgøres antal dagistitutioner i hele landet. Tal fra før 2004 kan findes i Statistisk Årbog mens tal fra 2004 og frem er at finde i Statistikbanken. Opgørelsen er fra 2017 er indsamlet igennem personlig kontakt af DST-survey.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Institutioner. Se mere på emnesiden om Børnepasning.

Læs mere om tilgængelighed