Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet

Data til denne statistik indhentes fra Danmarks Statistiks Elevregister og kobles med befolkningsstatistikken, den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), registreret ledighed samt indkomststatistikken. Derudover valideres op imod uddannelsesstatistikken med henblik på at sikre, at dimittender ikke er under fortsat uddannelse på det tidspunkt hvor opgørelsen foretages.

Kilder

Populationen af dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner blev med offentliggørelsen for 2014, for første gang hentet fra Danmarks Statistiks Elevregister, i modsætning til tidligere, hvor uddannelsesinstitutionerne foretog en særskilt indberetning. Oplysningerne suppleres med data fra befolkningsstatistikken, den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), registreret ledighed samt indkomststatistikken.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Statistikken er dannet på baggrund af oplysningerne fra allerede eksisterende statistikregistre i Danmarks Statistik.

Datavalidering

Indsamlede oplysninger fra Danmarks Statistiks Elevregister, om dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, valideres op imod uddannelsesstatistikken med henblik på at sikre, at dimittender ikke er under fortsat uddannelse på det tidspunkt hvor opgørelsen foretages. Der foregår derudover en vurdering af delpopulationerne og en vurdering på makroniveau, af de endelige resultater.

Databehandling

De indsamlede oplysninger fra Danmarks Statistiks Elevregister, om dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, kobles med befolkningsstatistikken, med henblik på at afgøre om dimittenderne har bopæl i Danmark. Herefter kobles data med variable fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), Registreret ledighed samt indkomststatistikken.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.