Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev til og med 2014 udgivet årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen Publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet i følgende tabeller:

  • KUBESK1: Ledighedsprocenter efter uddannelsesinstitution, uddannelse, dimittendårgang, køn, ledighedstype og tid
  • KUBESK2: Erhvervsfrekvenser (ultimo november) efter uddannelsesinstitution, uddannelse, køn, dimittendårgang og tid
  • KUBESK3: Beskæftigede (ultimo november) efter uddannelsesinstitution, uddannelse, sektor, køn og tid
  • KUBESK4: Gennemsnitlige indkomster efter uddannelsesinstitution, uddannelse, dimittendårgang, køn, indkomsttype og tid
  • KUBESK5: Beskæftigede (ultimo november) efter uddannelsesinstitution, uddannelse, arbejdsstedsregion, køn og tid

Adgang til mikrodata

Dimittenderne er også en del af Danmarks Statstiks uddannelsesstatistik. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Celler hvor der indgår færre end 5 personer udelades. Det er ikke muligt at beregne tal for disse celler ud fra den information der findes i de andre celler.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.