Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Rich
39 17 33 36

sri@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under Udenrigshandel med varer. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Udenrigshandel med varer.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken indgik også i publikationen Danmarks Udenrigsøkonomi der blev udgivet til og med 2014.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenrigshandel med varer i følgende tabeller:

Den samlede udenrigshandel

 • UHV1: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, art og tid (md.)
 • UHV2: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, land og tid (md.)
 • UHV3: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, art, land og tid (md.)
 • UHV4: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid (md.)
 • UHV5: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, KONJ, land og tid (md.)
 • UHV6: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, BEC, land og tid (md.)
 • UHV7: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid (md.)

Den detaljerede udenrigshandel (KN)

 • KN8MEST: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed, datakilde og tid (md.)
 • KN8Y: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed og tid (år)

Import og eksport (SITC)

 • SITC2R4M: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid (md.)
 • SITC2R4Y: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid (år)
 • SITC5R4M: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid (md.)
 • SITC5R4Y: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid (år)

Dansk version af BEC klassifikation

 • BEC2M: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (md.)
 • BEC2Y: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (år)

Konjunkturbelysende (KONJ)

 • KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (md.)
 • KONJ2Y: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (år)

Indeks

 • UHIX: Indeks for den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, indekstype, sæsonkorrigering og tid
 • SITCIX: Indeks for importen og eksporten efter im- og eksport, indekstype, SITC-hovedgrupper og tid
 • BECIX: Indeks for importen fordelt på BEC hovedgrupper efter indekstype, BEC og tid
 • KONJIX: Indeks for eksporten fordelt på KONJ hovedgrupper efter indekstype, KONJ og tid
 • BEC3M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter BEC, indekstype og tid (md.)
 • BEC42: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter BEC, indekstype og tid (år)
 • KONJ3M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter KONJ, indekstype og tid (md.)
 • KONJ42: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter KONJ, indekstype og tid (år)
 • SITC62: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter SITC-hovedgrupper, indekstype og tid
 • SITC82: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter SITC-hovedgrupper, indekstype og tid

Bytteforhold

 • BYT2M: Bytteforholdet efter art og tid
 • BYT22: Bytteforholdet efter art og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Statistikkens anonymiserede mikrodata stilles også til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Udover statistikmaterialet beskrevet ovenfor indeholder grunddata diverse identifikationsoplysninger (fx SE-nr.) og en opdeling på transaktionsarter (alm. køb/salg, forarbejdning mv.). Identifikationsoplysninger muliggør samkørsel med andre erhvervsstatistikker.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig hos bl.a. OECD, FN, IMF og Eurostat, herunder Eurostats COMEXT-database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Fortrolige dataceller skjules, dvs. de indeholder ingen data, og afdækkes af sekundær hemmeligholdelse om nødvendigt. Den sekundære hemmeligholdelse sikrer, at totaler ikke er diskretioneret på 2-cifret KN-kapitler og 2-cifret SITC- niveau.

Ved udgangen af 2013 var 39 KN-varekoder i importen og 101 positioner i eksporten berørt af hemmeligholdelse på det mest detaljerede niveau. I alt 134 KN-varekoder var berørt. Handel med disse varer indgår kun i udenrigshandelsstatistikken på aggregeret niveau. De hemmeligholdte varekoder udgjorde 1,4 pct. og 9,2 pct. af henholdsvis den samlede import og den samlede eksport i 2013.

Reference til metodedokumenter

Metoder og anvendte fremgangsmåder er beskrevet i detaljer i publikationen:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.