Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fravær

Fraværsstatistikken er en årlig statistik, som beskriver den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Fravær har både menneskelige og økonomiske omkostninger, som er en belastning for såvel lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet.

Introduktion

Fraværsstatistikken måler omfanget af fraværet, fordelt på sektorer, arbejdsfunktioner, køn, branche m.fl. Fraværsstatistikken er således et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet, inden for og mellem brancher og grupper af forskellige medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger.

Fraværet opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov, og fordeles på medarbejdernes arbejdsfunktioner, uddannelsesniveau, branchetilhørsforhold, køn og alder.

Yderligere information om fraværsstatistikkens datagrundlag, indhold, begreber mm. kan findes i statistikdokumentationen.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Fraværsperioder

Det antal gange en medarbejder er fraværende fra sit arbejde, eksempelvis grundet sygdom, i løbet af et år. Er ikke det samme som fraværsdage, da en periode kan bestå af flere dage.

Fraværsprocent

Måler fraværsdagsværk i året i procent af mulige arbejdsdagsværk i året. De mulige arbejdsdagsværk defineres som det antal arbejdsdagsværk, en person kunne have haft, hvis han ikke havde været fraværende og er summen af faktiske arbejdsdagsværk og fraværsdagsværk. Et dagsværk er defineret som 7,4 timer.

Gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat

Måler antal fraværsdagsværk i året pr. fuldtidsansat i året.

Gennemsnitlige antal fraværsperioder pr. helårsansat

Måler antal fraværsperioder afsluttet i året pr. helårsansat i året.


Rapporter og metode

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik

Rapport fra Nordisk Seminar om Arbejdsmarkedsstatistik (2005)

In english: Report from the Nordic Seminar on Labour Market Statistics (2005)

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Fravær'

25.10.19
Ældres sygefravær stiger
Nyt
20.12.18
Flest bliver syge om mandagen
Nyt

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Maiken van Hauen Nielsen