Gå til sidens indhold

Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Introduktion

I undersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken.
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse, hvor interviewene foretages løbende i alle årets uger. AKU kan derfor belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. AKU benyttes ved internationale sammenligninger. Populationen er den bosiddende befolkning i alderen 15–89 år, og hvert kvartal bliver ca. 18.000 personer interviewet på baggrund af en stikprøve. 

Dokumentation

ny opregning 2019

Fra andet kvartal 2019 er der indført en ny opregning, hvor der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil. Den mest betydningsfulde ændring i opregningen er indførelsen af data fra Beskæftigelse for Lønmodtagere, der går tilbage til 2008. Således har vi nu nye kvalitetsforbedrede tidsserier tilbage til 2008. Hovedserierne er endvidere fri for brud, da databruddene i 2016 og 2017 samtidig er blevet korrigeret. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret, mens revisionerne er store for beskæftigelsen og personer uden for arbejdsstyrken. Beskæftigelsen revideres i gennemsnit ned med 30-50.000 personer i løbet af perioden, og personer uden for arbejdsstyrken opjusteres med 30-50.000.
For mere information se:

Se endvidere information om arbejdskraftundersøgelsens metode, herunder mere om opregning og tidligere ændringer af den her (www.dst.dk/aku)

om arbejdskraftundersøgelsen

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, eller hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange, ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.
Undersøgelsen følger de internationale retningslinier for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO). Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og den laves følgelig i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinier. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik, hvilket både Eurostat og OECD gør.
Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 gennemførtes den i alle uger hele året rundt. Fra januar 2007 er undersøgelsen blevet udvidet betragteligt og dataindsamlingen er blevet udliciteret.
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. Ca. 75.000 danskere i alderen mellem 15-89 år deltager årligt i undersøgelsen.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.

Læs mere om Arbejdskraftundersøgelsen her (www.dst.dk/aku)

Arbejdsstyrke i AKU

I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Overordnet kan populationen opdeles i to hovedgrupper - personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken. Se definition af beskæftigede i AKU her (Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse) og af AKU-ledige her (Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed)

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Martin Faris Sawaed Nielsen