Gå til sidens indhold

Husstande, familier og børn

Statistikken om husstande, familier og børn beskriver en lang række aspekter omkring familiestrukturen i Danmark. Hvor mange børn bor sammen med deres halvsøskende? Hvor mange personer bor alene? Hvordan står det til med børnepasning osv.

Nyt

Seneste nyt om Husstande, familier og børn

Normeringstal viser færre børn pr. voksen i 2020

22. september 2021

Normeringstal viser færre børn pr. voksen i 2020

Landsgennemsnittet 2020 for normeringerne (antal børn pr. voksen), for de kommunale og selvejende daginstitutioner, var på 2,9 for de 0-2-årige (vuggestue) og på 5,8 for de 3-5-årige (børnehave).

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnepasning'


Flere hjemmeboende 18-21-årige

18. marts 2021

Flere hjemmeboende 18-21-årige

Andelen af unge, som fortsat er hjemmeboende efter de er fyldt 18 år, er stigende. I 2011 boede 57 pct. af de 18-21-årige sammen med mindst én af deres forældre, og denne andel er steget til 64 pct. i 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


Skilsmisser i 2020 på niveau med tidligere år

12. februar 2021

Skilsmisser i 2020 på niveau med tidligere år

Antallet af skilsmisser i 2020 er på niveau med det gennemsnitlige antal skilsmisser over de ti foregående år. Det ser dermed ikke ud til, at COVID-19-pandemien har påvirket skilsmissetendensen i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skilsmisser'


Knap halvdelen af alle 20-79-årige indgår i ægtepar

12. februar 2021

Knap halvdelen af alle 20-79-årige indgår i ægtepar

Blandt de 4.160.752 personer, der var mellem 20 og 79 år 1. januar 2021, er godt en tredjedel (36 pct.) enlige, mens under halvdelen (47 pct.) indgår i familietypen ægtepar. De resterende 17 pct. indgår i ikke gifte par.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


3.787 personer har fødselsdag 29. februar

25. februar 2020

3.787 personer har fødselsdag 29. februar

3.787 personer kan fejre deres fødselsdag 29. februar. Fødselarerne består af 1.862 mænd og 1.925 kvinder. Aldersmæssigt er der flest, som fylder 48 år, nemlig 261 personer. En enkelt person runder 100 år den 29. februar.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vielser'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Ulighed i børneovervægt i Danmark

8. juli 2021

Ulighed i børneovervægt i Danmark

Er der ulighed i børneovervægt i Danmark? I slutningen af 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at indberette data fra sundhedsplejens målinger af vægt og højde. Det har resulteret i data fra mere end 700.000 målinger af børn i indskolingen og udskolingen, som i denne analyse er sammenkoblet med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre.

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

30. november 2020

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

En stor del af danskerne bor i par, men ind imellem flytter den ene eller begge fra den fælles bolig. Hvis parret har børn, involverer disse flytninger også et eller flere børn

Publikationer

Mænd og familier 2020

Mænd og familier 2020

Publikationen giver et indblik i en række aspekter ved mænds familiedannelse, herunder i hvilket omfang de får børn eller ej, og om der er forandringer i andelen af mænd som har/ikke har børn.
Befolkningens udvikling 2020

Befolkningens udvikling 2020

Publikationen ”Befolkningens udvikling” er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolknings­­ud­viklingen i Danmark, som startede med publikationen ”Befolkningen bevægelser” for årene 1931-1933.

Disse publikationer udgør samlet set et historisk bibliotek over de demografiske bevægelser, som har haft betydning for den overordnede befolkningsudvikling i Danmark, herunder fødsler og dødsfald, vielser og opløste ægteskaber, flytninger inden for Danmarks grænser samt ind- og udvandring.
Børn og deres familier 2018

Børn og deres familier 2018

Bogen giver et indblik i nogle af de mest centrale forhold om børn og deres familier ud fra befolknings- og uddannelsesdata.

Børn og deres familier 2018 har bl.a. fokus på geografi, familietyper, herkomst, afgangskarakterer fra grundskolen og forældres højest fuldførte uddannelse. Bogen har også fokus på børns bedsteforældre. Fx afdækker den, hvor lang afstand børn i kommunerne i gennemsnit har til nærmeste bedsteforælder, og hvor mange danskere der er bedsteforældre. Endelig belyser bogen også i hvilken grad, der er af statistisk sammenhæng mellem 30-årige, der ikke har fuldført en uddannelse over grundskoleniveau og om deres forældre delte adresse, da det nu voksne barn var 18 år.
Børns familier

Børns familier Publikationen tegner et billede af børn og børns familier.

 

 

 

Genforeningen i tal

Genforeningen i tal

Vi sætter tal og grafik på 100 års udvikling og zoomer ind på sønderjyderne.

Se temasiden 'Genforeningen i tal'

Kontakt

Lisbeth Harbo